Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 02
Politiker glad for initiativet
Christiansborgpolitiker lover at lytte til stemmerne fra den nye tænketank.
Af: Niels Ole Qvist
Den nye børnetænketank med de fem politisk aktive pædagoger bliver godt modtaget på Christiansborg. Her vil man meget gerne lytte.
»Jeg vil helt afgjort lytte til indstillingerne fra en ny børnetænketank,« siger formanden for Folketingets børne- og undervisningsudvalg, Orla Hav (S).
Han håber, at det lykkes pædagogerne at få dannet tænketanken med fokus på de nul- til seksårige børn.
»Vores samfund har brug for, at nogen sætter et børneperspektiv på tingene. Alle kvalificerede indspark i den offentlige debat på det område er yderst velkomne,« siger Orla Hav, som dog ikke helt køber præmissen fra den konservative Kristian Egebæk Mortensen om, at debatten på Christiansborg lider under manglen på medlemmer med pædagogiske briller på.
»Vi er jo faktisk en del tidligere skole­lærere, som har blik for det pæda­gogiske,« bemærker han.
I Danmark findes der allerede en tænketank, der forsøger at sætte kontinuerligt fokus på området, nemlig SOPHIA (tænketank for pædagogik og dannelse), som blandt andet bliver støttet økonomisk af BUPL.
Daglig leder af SOPHIA, cand.pæd. psych. Per Kjeldsen, finder det nye initiativ interessant, men understreger i samme åndedrag, at det kræver hårdt, fokuseret arbejde og velvillige donorer at skabe en slagkraftig tænketank.
»Måske ville det bedste være, hvis de politiske pædagoger meldte sig under fanerne hos os i stedet for at lave deres egen tænketank. Vi har nemlig haft svært ved at tiltrække sponsorer til småbørnsområdet og dermed haft begrænsede mulig­heder for at ansætte eksperter til at dække det felt,« siger Per Kjeldsen.
SOPHIA har eksisteret i fem år og har oplevet, hvor svært det kan være at skaffe de nødvendige ressourcer. Tænketanken har valgt især at fokusere på folkeskoleområdet.
»Vi har endnu ikke et budget, der gør det muligt at arbejde ligeværdigt med alle udviklingsområder fra vuggestue til universitet. Derfor er det dejligt, at nogle har energi til at interessere sig for småbørnsområdet, og jeg vil ønske dem al mulig held og lykke med projektet,« siger Per Kjeldsen.