Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 20 Børn&Unge som e-paper
Flygtningebørn giver udfordringer
Landet rundt står pædagoger over for nye og store udfordringer forbundet med modtagelsen af flygtningebørn. Især fordi ressourcerne ikke følger med, viser BUPL-rundspørge.
Af:
Udfordringerne forbundet med modtagelsen af især syriske flygtningebørn i dagtilbud er enorme landet rundt, viser en BUPL-rundspørge.
Lions Clubs børnehave i Ringkøbing-Skjern Kommune er en af de institutioner, der har deltaget i rundspørgen. Ifølge leder Anna Lindekilde udfordrer det især pædagogerne, at der mangler ressourcer, og at opgaven er ny. I september modtog børnehaven de første flygtningebørn – et syrisk søskendepar, der 15 dage før var blevet familiesammenført med faren i Danmark.
»Vi havde ikke prøvet det før og følte os som de værste overgrebsmennesker. Børnene var angste, og vi kunne ikke skifte tøj på dem eller tage deres madkasse og sætte den i køleskabet. Vi måtte spærre døren, så de ikke stak af,« siger Anna Lindekilde.
Børnene blev mere trygge efter en måned, og pædagogerne har fået en erfaring, som de kan bruge næste gang. Men ligesom flere andre i BUPL-rundspørgen efterlyser Anna Lindekilde, at der gives tolkebistand fra start, at indkøringen sker langsomt, at personalet får viden om familiens baggrund og børnenes traumer, samt at de får ressourcer til efteruddannelse, supervision og især ekstra personale i indkøringsfasen.
»Vi modtog kun to børn, men de krævede, at en pædagog var på dem hele tiden,« siger hun og sender en tanke til andre institutioner i kommunen, hvor andelen af flygtningebørn er 25-30 procent.
I rundspørgen har SFO’er beskrevet, at de møder 6-årige, som kan betjene en Kalashnikov-riffel.
»Det siger lidt om, hvor store udfordringerne kan være,« siger Anna Lindekilde.
I BUPL-rundspørgen fremhæves også udfordringer med, ’at børnene leger voldsomt’, ’at de får en anden opdragelse’ og andre sproglige og kulturelle barrierer.
51 kommuner har ifølge DR en eller flere institutioner, der i år modtager flygtninge for første gang.