Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 15 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. Kontrakter støtter samarbejdet om syge børn
Den selvejende integrerede institution Stakhaven i Valby har fået gode kort på hånden i kampen mod snotnæser og feber: Kontrakter med forældrene giver et godt samarbejde om børns sygdom.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
»Vi oplevede desværre, at nogle forældre blev irriterede på os, når vi ringede og bad dem hente deres syge børn. Og nogle gange afleverede forældrene børnene igen dagen efter, selvom vores sygepolitik siger, at børnene skal have 24 friske timer, før de bliver afleveret igen. ’Skal vi nu til at ansætte en au pair?’ kunne de finde på at spørge. Vi vidste godt, at det skyldtes, at forældrene var for pressede. Men vi ville gerne væk fra et billede af pædagoger som nogle, der bare passer børn – og også syge børn – og så ville vi hen til en rolle med større faglighed og respekt om vores arbejde.«

Sådan gjorde vi
»Vi begyndte med at tilbyde forældre et møde, hvor vi lytter til deres situation og fortæller om vores pædagogiske arbejde med deres børn. Vi forklarer dem, hvorfor deres børn ikke kan være syge, mens de er i institution, og vi spørger ind til, hvordan de ønsker at blive kontaktet, når der er sygdom. Og det handler ikke bare om feber. Vi beder om deres tillid til, at vi kan vurdere, når barnet er for uoplagt til at trives hos os. Aftalerne skriver vi ind i en kontrakt, som både forældre og pædagoger skriver under. Efter en måneds tid mødes vi igen for at diskutere, hvordan det er gået.«

Det har vi lært
»Kontrakterne betyder, at der ikke længere er dårlige oplevelser med at ringe et sygt barn hjem. For vi gør det jo på den måde, forældrene selv har ønsket, og de ved godt, at vi ringer af hensyn til børnene. Forældrene er tilfredse med kontrakterne, fordi de føler, der bliver lyttet til dem og deres situation. Især er mange fædre glade for kontrakterne, fordi det virker mere seriøst og fagligt end en løs snak i garderoben. Kontrakterne har betydet, at vi i det hele taget har fået et bedre samarbejde med forældrene, og det kan vi også mærke, når det gælder eksempelvis børnenes sprog og motorik.«

Vores bedste råd
- Hold fast i kontrakterne, også selvom forældrene vil bryde dem.
- Sørg for, at jeres leder bakker jer op i forhold til forældrene.
- Følg op på kontrakterne med jævne mellemrum sammen med forældrene.

Om kontrakterne
Den integrerede institution Stakhaven i Valby er selvejende og har 52 børn fordelt på tre stuer. For et år siden ansatte institutionen en ICDP-vejleder, og samtidig begyndte Stakhaven at arbejde med forældrekontrakter omkring børnenes sygdom. Baggrunden var et ønske om at tage forældrenes situation alvorligt og at skabe fokus på pædagogernes professionalisme. Ønsker du flere oplysninger om Stakhavens arbejde med forældrekontrakter, er du velkommen til at kontakte pædagog Karina Geneser på tlf. 5080 1150.