Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 28
Leder: Samarbejde om at påvirke kommuner
Ikke mindst efter FUs møder i sidste uge med de lokale fagforeninger har vi fået skærpet opmærksomheden på at være offensive - både centralt og lokalt i forbindelse med de store ændringer, vi står over for.
Af: John Langford medlem af forretningsudvalget
I sidste uge var vi forretningsudvalgsmedlemmer vanen tro på besøg i lokale fagforeninger, og det var - som altid - meget udbytterigt. Sammen med de lokalt valgte diskuterer vi BUPL og BUPLs udfordringer, og vi - der til daglig har vores plads på forbundskontoret på Blegdamsvej i København - får i den personlige kontakt en klarere fornemmelse af, hvad der rører sig blandt medlemmerne landet over.

Min klare fornemmelse er, at i år er der adskillige kommuner, der allerede er ved at varme op til kommunalreformen. De meldinger, vi har fået i lokale fagforeninger, går ud på, at kommunerne er begyndt at snakke om f.eks., hvordan de pædagogiske tilbud kan skrues sammen, når kommunerne bliver større. Og ret enslydende hedder det, at der så kan laves nogle besparelser! Hvordan disse besparelser kommer til at udmønte sig, ved vi imidlertid for lidt om endnu.

Kommunalreformen burde jo være anledning til et kvalitetsløft, hvor man tilstræber højeste fællesnævner både med hensyn til ressourcer og målsætninger, men besparelser på vores arbejdsområde er næsten rutinemæssige, selv om både vi - og andre - gang på gang har påpeget, at det er kortsigtet økonomisk politik at spare på udgifterne til børn og unge og deres hverdag i daginstitutioner og andre tilbud.

I lyset af de kommende kommunesammenlægninger er det vigtigt, at vi er på banen med vores professionsfaglige indsigt i, hvad der er godt for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling i institutionerne og for både børnenes og de ansattes trivsel og udvikling.
Der er allerede rigtigt meget gang i de strukturelle ændringer på området. Ikke alle ændringer er anskuet udelukkende ud fra økonomi-tænkning, men uanset hvad baggrunden for ændringer er, må vi tilstræbe at blive involveret i beslutningsprocesserne på et meget tidligt tidspunkt. Med den erfaring og viden vi som pædagoger - bredt set - har, kan vi bidrage med væsentlige synspunkter og forslag. I de demokratiske konstruktioner er der da også de nødvendige fora for inddragelse i processerne.

Men det er ikke indlysende eller sikkert, at kommunerne inddrager os i beslutningsprocesserne. Det viser erfaringen ganske enkelt, for det er jo sket gang på gang, at beslutninger trækkes ned over hovedet på os. Ikke mindst efter FUs møder i sidste uge med de lokale fagforeninger har vi fået skærpet opmærksomheden på at være offensive - både centralt og lokalt - i forbindelse med de store ændringer, vi står over for.

Derfor inviterer vi nu vores søsterorganisationer, Danmarks Lærerforening, PMF og SL til et samarbejde om at påvirke beslutningstagerne i kommunerne. Vi må sammen arbejde for at sikre, at det bliver pædagogisk kvalitet og den fremtidige opgaveløsning, der indgår som parameter - og ikke de kolde og kyniske strukturelle og økonomiske rationaler.