Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
TEMA: DIGITALISERING. Sådan får I en IT-pædagogik
Her er fem områder, I kan arbejde ud fra, når I skal have jeres egen IT-pædagogik.
Af: Thomas Davidsen
1. VISIONEN
Stil spørgsmålene:
Hvorfor ønsker vi at introducere digitale medier i institutionen?
Hvordan skal det pædagogiske arbejde med digital dannelse se ud hos os?
Hvad er vores mål med den digitale dannelse, og stemmer de overens med virkeligheden og omstændighederne i institu­tionen?
Hvordan vil vi følge op på vores mål?

2. STRATEGIEN
Skab klare rammer for visionen.
Gør dem konkrete i forhold til læreplanerne.
Hav en holdning til, hvordan institutionen sikrer, at børnene bliver medskabere af udviklingen.
Nedfæld mål, hensigt og rammer på papir.

3. PRAKTISKE OVERVEJELSER
Hvem tager sig af det praktiske og det tekniske, som følger med digitale medier?
Hvilke ændringer vil digitalisering medføre i den allerede ­eksisterende pædagogiske praksis?
I hvilke rum skal børnene bruge de digitale medier?
Hvilke konkrete tilpasninger i de daglige rutiner vil det kræve?

4. FOKUS PÅ BØRNENE
Mange institutioner får blandet det pædagogiske og det administrative IT-spor sammen. Det betyder ikke bare, at Ipad'en er optaget af administration en stor del af tiden, men også af pædagogernes digitale fokus.
Det er børnene, der skal holdes fokus på.

5. FORÆLDRENE
Mange forældre ser kritisk på digitale medier i institutionen. De mener, at iPad'en hører hjemmet til, og at børnene skal ‘lege’, når de er i institutionen.
Reflekter over, hvordan de digitale tiltag kan italesættes over for forældrene, så de bliver medspillere og ikke modspillere. Det er vigtigt, at forældrene bakker det op.

Kilde: Stine Liv Johansen, medieforsker Aarhus Universitet.

Udviklingen stopper aldrig
Man når aldrig til det punkt, hvor man nu og i al evighed ved, hvordan de digitale medier skal håndteres, fastslår Stine Liv Johansen, der er medieforsker på Aarhus Universitet. Forklaringen er ikke kun, at teknologien konstant er under forandring. Det er institutionerne også.
»Der kommer børn fra mange forskellige hjem, der er personaleudskiftninger, og måske forlader den IT-kyndige pædagog institutionen – digitale medier indgår i et flow af uendeligt mange input, krav, forventninger og forestillinger,« siger hun.

Den pædagogiske iPad
Ifølge seminarielærer Frank Støvelbæk, UCC, kan digitale medier give institutionerne store pædagogiske gevinster. Han fremhæver to kompetence- og dannelsesmæssige perspektiver:
Æstetiske og sociale læreprocesser
Børnene lærer at designe, at udtrykke sig, at præsentere noget, at dele med andre, at udforske.
Sociale gevinster
I institutionen sidder der typisk 5-6 børn rundt om en iPad.

Kend markedet for apps
Her er en oversigt over fem relevante kategorier af apps.
Kreative apps
Understøtter barnet som en aktv del af processen. De involverer ofte billeder, lyd og film.
Legeapps
Inspirerer børn til nye lege omkring iPad'en. De er som oftest uden begyndelse og slutning, og de betinger ikke rigtige svar og løsninger. De er typisk centreret omkring rollelege.
Informationsapps
Giver børn viden om alt fra lyden af en ugle til, hvorfor man holder påskeferie.
Læringsapps
Træner børn i bestemte færdigheder – typisk skole­relevante kompetencer i skrivning og matematik.
Spilapps
Dækker over en lang række tilgange, hvor barnet typisk skal opnå et vist færdighedsniveau for at kunne gå til næste trin.