Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 11
TEMA: PSYKISK ARBEJDSMILJØ. 3 skarpe til Mette Aagaard Larsen
Medlem af BUPL’s forretningsudvalg med ansvar for arbejdsmiljøområdet.
Af: Trine Vinther Larsen
Hvad siger du til, at rigtig mange pædagoger oplever dårligt psykisk arbejdsmiljø?
»Der er noget helt galt et sted i systemet. Vi ved fra undersøgelser, at pædagoger er den gruppe af offentligt ansatte, som finder allermest mening i deres arbejde, men det er også dem, der vurderer kvaliteten af deres arbejde allerdårligst. Pædagoger elsker deres arbejde, men får ikke rammerne til at udføre det, og det stresser og giver dårlig samvittighed, fordi man synes, man kunne have gjort det bedre, selvom det er rammerne den er gal med«

Hvis er ansvaret?
»Kommunernes Landsforening har som arbejdsgiver ansvaret for, at så stor en medarbejdergruppe bliver syge af arbejdet. BUPL har ansvar for sammen med KL at formidle, hvad der kan gøres for at løse problemerne. Det skal vi italesætte fra institutionsniveau og helt op til Margrethe Vestager, fordi hun som indenrigsminister sidder ved bordenden under kommuneforhandlingerne. Også hver især skal vi sige fra, når vi ser en kollega på vej ned, eller mærker at stemningen på arbejdet er dårlig.«

Hvad vil BUPL gøre?
»Vi har igangsat en arbejdsmiljøhandleplan, som har fokus på især tillidsrepræsentanternes og arbejdsmiljørepræsentanternes rolle, fordi de kan få de hjælpemidler, vi har i fagforeningen, formidlet videre til institutionerne. Og så lægger vi et større pres på KL for at få dem til at erkende, at der er problemer med rammebetingelserne.«