Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 51
Ekstraordinær kongres; Kontinuitet, forandring og fornyelse
Sådan lyder den nye forbundsformands parole for BUPL's fremtid. Modkandidaten talte for ledelsesstil med plads, rum, overblik og retning
Af: Ivan Enoksen
Hotel Scandic på Vester Søgade i København, onsdag den 10. december klokken 14.07. Luften inde i Grand Ball salen dirrer af spænding. Dirigent Kirsten Kenneth Larsen, venligst udlån af Dansk Sygeplejeråd, tænder for sin mikrofon.
"Der er afgivet 230 stemmer. Annette Trads Hansen har fået 123 stemmer. Allan Baumann har fået 107 stemmer. Det vil sige, at Annette Trads Hansen er blevet valgt."
Forud for den lakoniske meddelelse, som udløser et jubelbrøl fra i hvert fald den ene halvdel af salen og, lyder det til, en kende desillusionerede klap fra den anden halvdel, er gået to timer og 34 minutter timer, hvor kandidaterne til at overtage posten som forbundsformand for BUPL er blevet kommenteret og selv har haft lejlighed til at føre sig frem. Ved lodtrækning er det blevet afgjort, at Allan Baumann skal på podiet som den første af kandidaterne. De har hver 15 minutter til deres rådighed.

Plads, rum, overblik og retning.Baumann konstaterer til en start, at frit valg-ideologien rummer et opgør med det grundlæggende princip om lige adgang for alle, ligesom den indebærer et skifte fra velfærd til service på markedsbetingelser.
"Skal institutionerne være et servicetilbud, en slags avanceret købmandsbutik, hvor der kan købes forskellige varer fra forskellige hylder, altså til- og fravalg af fællesskabet. Eller skal vi fastholde og videreudvikle dem som en væsentlig kulturbærende institution i det moderne samfund," spørger Allan Baumann, og han svarer selv: "BUPL skal naturligvis stå for det sidste."
Baumann, som på den foregående ordinære kongres stemte imod, at ledergruppen i BUPL fik egne kongres-delegerede, finder i øvrigt anledning til "med syvtommersøm" at slå fast, at det var sket af principielle, demokratiske grunde, og ikke, fordi han er imod ledelse eller ikke vil lederne i BUPL.
"Både for vores indflydelse og for vores fags skyld er det altafgørende, at BUPL er organisationen for alle pædagoger," konstaterer han.
Om måden, hvorpå BUPL skal arbejde, siger Allan Baumann:
"Vi skal på en og samme tid være mere kritiske og søge mere dialog. Vi skal skabe flere alliancer for en anden udvikling. Og frem for alt skal der mere fokus på vilkårene for vores profession. Det skal handle om, at pædagogerne kan og vil, men det kræver, at vi får mulighederne, og her halter det rigtig mange steder."
Baumann kommer også ind på, hvordan BUPL vil blive ledet med ham som forbundsformand.
"Ledelse handler for mig om at give plads til de forskellige opfattelser, som vi ved eksisterer i BUPL, og det handlet om at skabe rum for diskussioner, så forskellige erfaringer og vurderinger kan fællesgøres. En politisk organisation som BUPL kan ikke ledes gennem ordrer, den kan kun ledes ved at vise vejen, ved at skabe fælles billeder af, hvor problemerne er, og hvad løsningen kunne være - det er overblikket og retningen."
Baumann slutter, efter at have takket for en god valgkamp, med er løfte.
"Uanset hvordan afstemningen om lidt ender, så er det vigtige, at vi fortsætter diskussionerne om og arbejdet med at sikre vores profession de bedste betingelser. Det er jo ikke småting, vi er oppe imod. Derfor er vi nødt til at finde sammen og hjælpe hinanden. Det vil jeg gerne bidrage til."

Kontinuitet, forandring og fornyelse.Annette Trads Hansen proklamerer, at hun har en vision.
"BUPL skal være den mest attraktive fagforening i Danmark. En fagforening, hvor medlemmernes forventninger, holdninger og krav er nerven i arbejdet. Hvis jeg får jeres tillid og bliver valgt som formand, vil min første ledetråd være, at medlemmerne i højere grad skal i centrum. Min anden ledetråd vil være at give pædagogerne og dermed faget et markant statusløft. Kernen i denne fagpolitiske vision er en stærkere anerkendelse af vores fag og vores pædagogiske faglighed bredt set i samfundet," siger Annette Trads Hansen, som ikke har nogen som helst fidus til VK-regeringen. Skattestoppet kaldes en bombe under velfærden, de lejlighedsvise venlige ord om pædagoger betegnes som uforpligtende snak, mens regeringens erklærede mål om at bryde den negative sociale arv får prædikatet "uden konsistens".
Annette Trads Hansen ser alligevel lyst på fremtiden.
"BUPL har en utrolig høj organisationsprocent, tilfredse medlemmer, et velfungerende demokrati, og så er BUPL synlig og troværdig. Det skyldes ikke en tilfældighed, men er resultatet af et mangeårigt og benhårdt arbejde. Vi skal sætte et forretningsudvalg sammen, som repræsenterer kontinuitet, forandring og fornyelse. Selv om vi ikke er enige om alt, skal tillid, respekt og åbenhed gøre, at vi favner bredt i organisationen. Det har BUPL brug for i disse svære tider," mener Annette Trads Hansen, der slutter med at formulere tre teser om det BUPL, hun ser for sig.
En organisation, der ved, hvad den vil. En stifinder i stedet for en fejlfinder. Og et BUPL, som opnår styrke gennem fællesskabet og viljen til forandring.
Som også Allan Baumann gjorde, takker Annette Trads Hansen for en god valgkamp. Hun kalder den sober og fair.

Et godt team.Lis Pedersen fra forretningsudvalget, som er kandidat til at blive forbundsnæstformand, hvis Annette Trads Hansen bliver valgt som forbundsformand, forklarer, hvorfor hun mener, at de to sammen kan danne et godt team.
"Vi har forskellige ressourcer og udgangspunkter. Det kan være med til at skabe dynamik omkring de politiske problemstillinger, vi står over for. Vi kan sammen med det øvrige forretningsudvalg skabe indflydelse og være med til at sætte de nødvendige dagsordener og dermed skabe grundlag for at handle som et samlet BUPL. Annette og jeg har forskellige måde at anskue tingene på. Det kan være med til at skabe forandring og fornyelse, også i vores måde at være fagpolitiske ledere på," siger Lis Pedersen, som anbefaler kongressen at stemme på Annette Trads Hansen.
"Jeg mener, hun kan løfte opgaven," lyder begrundelsen.
John Langford, der er Allan Baumanns "vicepræsident", præsenterer sig som fortaler for "på-tværs-tænkningen" og bedre sammenhæng mellem top og bund i BUPL.
"Ingen har erklæret sig uenig i de målsætninger, men udviklingen går for langsom - alt for langsom, siger John Langford, der om sine bevæggrunde for at stille op sammen med Baumann siger.
"Jeg mener at kunne bidrage til udviklingen af BUPL i et samarbejde med Allan."
Næst på talerstolen er Nina Hemmingsen fra BUPL København. Hun anbefaler på det varmeste Allan Baumann. Hun kalder ham blandt andet kalder myreflittig, et politisk menneske og en stærk forhandler.
Birgit Elgaard fra BUPL Nordjylland peger på Annette Trads Hansen, fordi hun er bærer af de samme værdier, som Bente Sorgenfrey.
Lone Ast fra det centrale lederråd formulerer på rådets vegne forventningerne til den nye forbundsformand, men peger ikke på nogle af kandidaterne.
Kim Sandø Larsen, BUPL Nordjylland, er træt af, at kandidaterne stiller op holdvis, og beder de to næstformandskandidater genoverveje, om de vil tage til takke med at være føljetoner til hver sin formandskandidat.
Birgit Schäfer fra BUPL Afdeling 5 er stemt for Annette Trads Hansen - og er i øvrigt stolt på sit køns vegne, fordi to så stærke kvinder er parate til at stille sig i spidsen for BUPL.
Ilse Brøgger fra BUPL Nordjylland bruger sin taletid til at tale smukt om Birgit Elgaard, der søger valg til den ledige post i forretningsudvalget.Special guest star
BUPL benyttede den ekstraordinære kongres til at tage afsked med sin formand gennem 1o år. Det skete på det hotel og de lokaler, hvor Bente Soregnfrey i 1994 blev valgt som forbundsformand.
Nu er hun som den første pædagog blevet formand for en hovedorganisation, nemlig Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd, og dette karrierespring var grunden til, at den ekstraordinære kongres overhovedet blev indkaldt. En afløser skulle findes.
Da afløseren var fundet, fik Bente Sorgenfrey lejlighed til at sige et farvel til den organisation og de tillidsfolk, hun nu ikke mere står i spidsen for.
"Det har været meget mærkeligt at sidde her som gæst. Og virkelig svært ikke at måtte mene noget om formandsvalget i BUPL. Jeg har ikke turdet ringe til nogen som helst de seneste uger," betroede Bente Sorgenfrey i sin i al hast improviserede henvendelse til de tidligere kolleger. De fik også et godt grin, da den nye FTF-formand kom med et ønske for fremtiden.
"Jeg forventer, at FTF får et lige så glimrende samarbejde med den nye formand for BUPL, som FTF havde med den tidligere."