Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 12
Mere tid til børnene
Pædagoger i Frederiksberg Kommune bruger 70 procent af deres tid på samvær med børnene, viser ny undersøgelse. Det er mere, end formanden for BUPL Frederiksberg havde forventet, mens formanden for Børne- og Undervisningsudvalget ikke synes, det lyder af meget
Af: Rikke Viemose
For to et halvt år siden vakte en undersøgelse i Aalborg stor opsigt: Den viste, at kommunens pædagoger brugte under halvdelen af deres tid sammen med børnene. Resten af tiden gik med andre opgaver som forældresamarbejde, administrativt arbejde, samarbejde med andre institutioner og skolen, på at dokumentere deres arbejde, på administration, lønsumsstyring, Ny Løn og studerende.
Siden har Københavns Kommune lavet en tilsvarende undersøgelse, og nu har også Frederiksberg Kommune fået en undersøgelse af pædagogernes tidsforbrug. Dens resultater er mere opløftende end tallene fra både Aalborg og København: 70 procent af pædagogernes tid bruges på samvær med børnene.
Undersøgelsen er iværksat af Frederiksberg Kommune, BUPL og PMF i fællesskab og gennemført af Amternes og Kommunernes Forskningsinstitut (AKF).
»Med sådan en undersøgelse løber vi selvfølgelig den risiko, at vi får nogle resultater, der ikke underbygger vores påstande, og vi er blevet overraskede over, at personalet faktisk bruger så meget tid på børnene, som de gør. Efter de undersøgelser, der blev lavet i både Aalborg og Københavns Kommune, forestillede vi os, at de brugte mere tid på andre ting,« fortæller formanden for BUPL Frederiksberg, Birthe Scheel.
Hun understreger dog, at de tre undersøgelser langt fra er sammenlignelige, fordi der er blevet spurgt på forskellige præmisser. For eksempel er tallene fra Frederiksberg ikke renset for sygefravær og barsel, og tiden med børnene er ikke renset for de afbrydelser, der sker i form af telefoner, der ringer, og forældre, der henter og bringer og gerne vil tale om deres barn samtidig.
Netop disse forskelle er grunden til, at pædagogerne på Frederiksberg faktisk også giver udtryk for, at de gerne vil have mere tid til børnene, tror Birthe Scheel.
Modsat BUPL-formanden synes formanden for kommunens Børne- og Undervisningsudvalg, Jan E. Jørgensen (V) ikke, at 70 procent af tiden lyder af meget:
»Jeg er ikke imponeret over det. Hver dag er der 21/2 time, hvor den enkelte pædagog ikke er sammen med børnene. Måske kan det ikke være anderledes, men nu vil vi gå ind og se på de enkelte institutioner, og om der er forskelle her, som vi kan lære af,« siger han.

For meget administation. Undersøgelsen fra Frederiksberg peger på fem temaer, som der bør sættes fokus på:

- Alle personalegrupper efterlyser mere uddannelse og kompetenceudvikling.
- Alle vil gerne have mere uforstyrret samvær med børnene.
- De fleste ønsker sig mere tid til forebyggende arbejde for børn med særlige vanskeligheder.
- Personalegruppen er ikke rigtig med i planlægning og udvikling af institutionens arbejde.
- Lederne mener, de bruger for meget tid på administration.

Det sidste punkt har både Birthe Scheel og Jan E. Jørgensen hæftet sig meget ved.
»Det er slående, at lederne bruger halvdelen af deres tid på rent adminstrative opgaver, og her mener jeg, at vi bør se på, om det er hensigtsmæssigt. Her kan man måske udnytte ressourcerne bedre,« siger BUPL-formanden.
Det mener Jan E. Jørgensen også.
»Måske er det bedre at bruge lederne på dét, de er gode til. Der er selvfølgelig stor forskel på dem, men de er jo ikke uddannet til administrative opgaver og bruger i nogle tilfælde måske uforholdsmæssigt lang tid på det,« siger han.

Skævvredet uddannelse. Også på andre områder kan undersøgelsen danne udgangspunkt for det fremtidige arbejde, mener Birthe Scheel. Det har for eksempel slået hende, hvor skævvredet uddannelsen er.
»Dem, der får uddannelse, er lederne, og så går det ellers i skrå linje nedad: Souscheferne får næstmest, derefter kommer pædagogerne og til sidste medhjælperne. Dem, der har mindst, får også mindst,« konstaterer hun.
Hun ser også gerne, at der bliver arbejdet mere med Arbejdspladsvurderingerne (APV'erne). Som det er i dag, bliver de i høj grad til på ledernes skrivebord, hvormed resten af personalegruppen ikke føler ejerskab for dem.

Det går dagen med

Minutter
301 samvær med børnene, inklusiv afbrydelser
5 administration
15 møder med kolleger
6 eksterne samarbejdspartnere
10 planlagt forældresamarbejde
3 planlægning på institutionen
11 uddannelse
29 praktisk arbejde uden børn
4 observationer og beskrivelser af børn med vanskeligheder
25 pauser
8 øvrige aktiviteter
13 spørgeskemaet
431 minutter dagligt*

* Den gennemsnitlige pædagogstilling på Frederiksberg er ikke fuld tid.

Tallene gælder uddannede pædagoger i Frederiksberg Kommune og stammer fra undersøgelsen: "Det pædagogiske personales tidsanvendelse i daginstitutionerne i Frederiksberg Kommune", AKF Forlaget 2003.
Undersøgelsen kan læses på AKF's hjemmeside http://www.akf.dk