Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 16 Børn&Unge som e-paper
Fejl på hver fjerde lønseddel
Ofte betaler det sig at få sin lønseddel tjekket. Ved sidste års LO/FTF-løntjekkampagne fandt BUPL Nordjylland fejl på hver fjerde lønseddel.
Af: Trine Vinther Larsen
Løntjek er en almindelig service året rundt i alle BUPL’s fagforeninger, men en gang om året intensiveres indsatsen i en kampagne, hvor alle forbund under LO og FTF sætter fælles fokus på, at medlemmerne får deres overenskomstmæssige løn.
I år løb kampagnen af stablen i uge 38 og 39, og Børn&Unge fanger Esben Pedersen, faglig sagsbehandler i BUPL Nordjylland, på telefonen i ugen før kampagnestart.
Han er allerede klar med regnemaskinen og falkeblikket for at tjekke de nordjyske medlemmers lønsedler for eventuelle fejl.
»Jeg skal ikke lave andet de næste 14 dage,« fortæller han.
Der er også masser af fejl og lønkroner at lede efter, viser en opgørelse, som BUPL Nordjylland foretog efter sidste års løntjek.
Her blev der fundet fejl på 68 ud af 271 lønsedler. Det svarer til, at der var fejl på hver fjerde lønseddel. Medlemmerne fik samlet set omkring 450.000 kroner i efterbetalt løn.
»Det løber op, hvis der er fejl i ancienniteten, og hvis man er indplaceret på et forkert løntrin igennem flere år. Et enkelt løntjek gav 100.000 kroner,« siger Esben Pedersen og nævner også manglende tillæg som en typisk fejl på pædagogers lønsedler.
»For eksempel hvis man udfører opgaver i skolen, men ikke får et skolepædagogtillæg,« siger Esben Pedersen, som glæder sig til at komme ud og møde medlemmerne og tjekke op til 20 pædagogers lønsedler pr. arbejdspladsbesøg.
»Medlemmerne er glade for, at vi er synlige på arbejdspladserne, og mange vil også have svar på spørgsmål om barsel, efterløn, arbejdstid og seniorordninger. Sidste år var vi først færdige med sagerne omkring jul, for der var så meget andet end løn, medlemmerne havde brug for hjælp til. Men det er jo det, vi er her for,« siger han.

Tjek din lønseddel for:

● Forkert stillingsbetegnelse.
● Forkert ugentlig arbejdstid/beskæftigelsesgrad.
● Forkert pensionsprocent og manglende pension for ekstratimer.
● Forkert indplacering efter anciennitet.
● Manglende funktionstillæg.
● Utilstrækkelig overtidsbetaling.
● Reduktion af tillæg på grund af nedsat arbejdstid, selvom tillægget ikke afhænger af beskæftigelsesgraden.