Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
KONGRES 2014: Vedtaget
Af: Steffen Hagemann
Kontingentet holdes i ro
BUPL’s kontingent fastholdes på 504 kroner om måneden. Ledige dimittender og arbejdsløse, der mister understøttelsen, bliver kontingentfri, vedtog kongressen.
Der bliver ingen kontingentstigninger for medlemsskabet af BUPL. Kontingentet fastfryses på 504 kroner om året. Og med den nye finanslov, som giver yderligere fradrag for fagforeningskontingent fra næste år, bliver det endnu billigere at være medlem af BUPL.
Samtidig besluttede kongressen at gøre det gratis for dimittender, der endnu ikke har fået fodfæste på arbejdsmarkedet, at være medlem af BUPL. Ligeledes vil de arbejdsløse, der falder for arbejdsmarkedsreformens kortere dagpengeperiode og mister deres dagpenge, også kunne være medlem af BUPL uden at skulle betale kontingent.
Kongressen vedtog også en skrap spareplan, der skal bringe orden i BUPL’s økonomi. Fagforbundet fattes nemlig penge, dels fordi det fastfrosne kontingent langsomt udhuler økonomien, dels fordi BUPL’s medlemstal er vigende.
I 2015 skal BUPL spare 16,5 millioner kroner, og i 2016 skal der findes 22,2 millioner kroner. Kongressen besluttede dog også, at bruge 4,9 millioner kroner fra aktionsfonden både i 2015 og i 2016. Det vil tage toppen af besparelserne.

Etiske retningslinjer bliver praksisnære
Etisk grundlag fik nye retningslinjer, som pædagoger kan støtte sig til.
Siden 2010 har BUPL haft et etisk råd og et etisk grundlag. Og selvom såvel råd som grundlag fungerer fint, vedtog kongressen at udvide det etiske grundlag.
Der skal ikke rokkes ved fundamentet i grundlaget, fastslog Allan Baumann, daværende faglig sekretær i BUPL’s forretningsudvalg, da han skulle præsentere forslaget om en udvidelse.
»Det udspringer af et ønske om at levendegøre dokumentet, at gøre det praksisnært og operationelt,« sagde Allan Baumann.
Derfor vil pædagoger, der står i et pædagogisk dilemma, kunne finde noget at støtte sig til i de etiske retningslinjer, som nu bliver tilføjet.
Eksempler på de nye retningslinjer er:
• Pædagogen varetager barnet og den unges tarv bedst muligt i tilfælde af loyalitetskonflikter mellem barnet/den unge og familien.
• Pædagogen behandler børn, unge og deres familier med værdighed og respekterer deres selv og medbestemmelse.
• Pædagogen erkender og vedkender sig det etiske, faglige og personlige ansvar for egne vurderinger og handlinger.

To millioner til rekruttering
Kongressen vedtog med stort flertal hovedbestyrelsens forslag om at afsætte en pulje på to millioner kroner til en kickstart af fagforeningernes arbejde med at skaffe flere nye medlemmer.
Siden 2008 er organisationsprocenten i BUPL faldet til cirka 80 procent i dag.
»Medlemsrekruttering er et stort omdrejningspunkt for organisationen,« sagde hovedkasserer Lasse Bjerg Jørgensen.
Fagforeningerne arbejder allerede i dag med medlems­rekruttering. De indsatser, puljen støtter, skal derfor være helt nye og foregå der, hvor organiseringen er lille, eller hvor medlemsundersøgelser viser lav tilfredshed.
»Arbejdet vil også give overblik over medlemsarbejdet,« sagde Lasse Bjerg Jørgensen.

100.000 til nødlidende
En lille bitte del af pædagogernes kontingent går til nødstedte rundt omkring i verden. Hvert 2. år beslutter kongressen, hvor stort beløbet skal være. I år blev det besluttet at dele 100.000 kroner mellem tre forskellige aktiviteter: Den første er Ulandssekretariatets indsamling til ofrene for ebola i Sierra Leone, som ligger i Vestafrika. Den anden er Dansk Flygtningehjælps indsamling til at etablere flygtningelejre i Nordirak. Og den tredje er Educational Internationals indsamling til opbygning af skoler og institutioner i Gaza.

Læs mere på kortlink.dk/fbdt