Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 23
OK 2008: Lønkommission på vej
Der er håb for nedsættelse af en lønkommissionen, som skal se på løndannelsen i det offentlige. Det er nemlig indskrevet i KL's og BUPL's forlig om en overenskomst, og nu har også finansminister Lars Løkke Rasmussen (V) lovet at diskutere ideen. Men ministeren skal have penge med, siger BUPL.
Af: Trine Vinther Larsen
Befolkningen ønsker det. Mange faglige organisationer har under overenskomstforhandlingerne krævet det. Kommunerne anerkender behovet. Og flere partier i Folketinget er også positive. Der skal nedsættes en ligelønskommission, som skal se på løndannelsen i det offentlige.
Den skal også undersøge, om der findes urimelige lønforskelle for blandt andre pædagoger, sygeplejersker og hjemmehjælpere - alene fordi en stor del af dem er kvinder.

Det mener otte ud af ti danskere er tilfældet, viser en Synnovate-undersøgelse, som BUPL for nylig fik foretaget.
Nu siger også manden med pengene, finansminister Lars Løkke Rasmussen (V), at han til august vil sætte sig sammen med arbejdsmarkedets parter og diskutere ideen om en ligelønskommission. Dog under den bredere betegnelse 'lønkommission'.
"Der kan være behov for en lønkommission, men det bliver for snævert kun at se på ligeløn. I givet fald skal den have et betydeligt bredere sigte," har finansministeren sagt i flere medier.

Fokus på ligeløn. I BUPL's overenskomstforlig med Kommunernes Landsforening (KL) giver KL tilsagn om at deltage konstruktivt i en lønskommission. BUPL's formand Henning Pedersen ser helst, det bliver en ligelønskommission, men han kan også leve med en lønkommission, når bare kommissionen også behandler ligeløn.
"Ligelønsproblematikken i det offentlige er ikke længere et spørgsmål om lige løn for lige arbejde. En mandlig pædagog og en kvindelig pædagog i samme stilling får det samme i løn. Men sammenligner man pædagogfaget med andre fag, der har samme uddannelseslængde, eller med lignende job på det private arbejdsmarked, er det tydeligt, at pædagoger har et lønefterslæb," siger Henning Pedersen.
Han mener derfor, at en lønkommission med fokus på ligeløn også skal analysere lønforskelle mellem forskellige uddannelser af samme længde og mellem job i det offentlige og det private.

"Men fokus skal være, om eventuelle lønforskelle mellem fagene og sektorerne kan begrundes i køn," siger Henning Pedersen, der har stor opbakning til dette fokus for en lønkommission fra blandt andre hovedorganisationen FTF, Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA).
"Det er alle faggrupper med mange kvindelige medlemmer. Ligelønsaspektet er derfor vores kæphest. Men hvis vi må brede analysen i lønkommissionen ud til andre områder for at få andre fagforeninger, KL og regeringen med, så lever vi med det," siger Henning Pedersen.

Der skal penge med. Foruden fokus på ligelønstemaet har Henning Pedersen endnu et krav til en eventuel lønkommission: Der skal følge penge med.
"Det er knap 40 år siden, at pædagogerne med tjenestemandsreformen blev lønindplaceret i forhold til andre fag. Dengang var der færre end 10.000 pædagoger og ganske få institutionspladser. Pædagogerne havde ikke nær den samme samfundsmæssige betydning, som de har i dag, hvor stort set alle børn går i institution, men pædagogers lønindplacering er et levn fra dengang. Den skævhed skal en lønkommission rette op på," siger han og understreger, at skævheden er et samfundsproblem.

"Lønnen er så lav i dag, at det er svært at rekruttere kvalificerede pædagoger. Vil man sikre, at der i fremtiden er nogen, der vil passe og udvikle danskernes børn, må man sørge for, at lønnen afspejler den betydning og den faglighed, pædagoger har i dag. Det kan en lønkommission være med til, men finansministeren må have penge med," siger Henning Pedersen.

Vær ikke for gavmild. Han får opbakning fra økonomisk vismand og professor i økonomi på Copenhagen Business School (CBS), Jan Rose Skaksen, der vurderer, at det at hæve lønnen er en måde at få flere til at vælge pædagogfaget. Men han advarer også mod at være for gavmild.
"Det koster ikke samfundet ret meget at give pædagoger mere i løn. En stor del af pengene kommer tilbage i statskassen som skatteindtægter. Det er de indirekte omkostninger, man er bange for," siger Jan Rose Skaksen.

Han mener, at regeringen er bange for at miste kontrol over samfundsøkonomien.
"Da medhjælperne kom tæt på pædagogers løn, ville pædagogerne også have mere. Det samme vil ske, hvis man hæver pædagoglønnen. Så vil krav om lønstigninger fra andre faggrupper sprede sig som ringe i vandet, og det kan smitte af på den private sektor," siger han.

Vidste du at...
• pædagoger kun tjener 7 procent mere end pædagogmedhjælpere
• privatansatte tjener 25 procent mere end offentligt ansatte i sammenlignelige stillinger
• folkeskolelærere tjener 22 procent mere end pædagoger og sygeplejersker 6 procent mere.
• at faglærte transport og lagerarbejdere tjener 1 procent mere end pædagoger
• at en norsk ligelønskommission har overrasket med et forslag om, at staten skal bevilge tre milliarder kroner ekstra til et lønløft til kvindefagene i det offentlige
Kilder: BUPL, Danmarks Statistik og www.likelonn.no

Læs mere
Læs mere om Synnovate-undersøgelsen i Børn&Unge nr. 21/2008 (Danskerne ønsker ligelønskommission). Du finder artiklen på www.boernogunge.dk