Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 11
Vilde piger: Vilde hjerter på forkerte spor
Vilde og ekstremt voldelige piger, som på det seneste har trukket overskrifter, mangler kontakt med voksne. Nærhed og interesse kan få pigerne på rette spor, inden det for alvor går galt. Det er lykkedes for et opsøgende projekt i Helsingør.
Af: Sofie Korsgaard
Vilde hjerter kan tæmmes, inden det går galt.
Det er filosofien i Helsingør, hvor pigeprojektet "Vilde Hjerter" hører til. Projektet skal blandt andet forhindre vilde piger i at komme helt derud, hvor de ender på forsiden af alle landets aviser, fordi de i flok har tævet og ydmyget uskyldige piger.
"Vilde Hjerter", der har eksisteret i fem år, er startet af SSPK i Helsingør Kommune, fordi der var behov for opsøgende arbejde rettet direkte mod unge piger mellem 12 og 18 år. Et fællestræk for pigerne er, at de på forskellig vis er kommet ind på et uheldigt spor. Et spor, der ifølge medarbejderne ofte går lige i retning af en kriminel løbebane.
"Vores fornemste opgave er at opdage tegnene, inden det for alvor går galt," siger Laura Borne, der er en af de to projektmedarbejdere i "Vilde Hjerter".

"Vilde Hjerter" har foruden et lokale på ungdomsskolen også kontor på gaden, i det lokale indkøbscenter, i netfællesskabet Arto og til halfesterne. Hér gælder det om at opsøge de piger, der udviser en bekymrende adfærd.
Og de er ikke svære at spotte for "Vilde Hjerter". Tegnene kan være en overdreven voksensøgende adfærd, at pigen er voldsomt udadrettet, eller at hun har en meget seksualiseret opførsel og har hurtigt skiftende kæresteforhold. Pigerne har ikke nødvendigvis gjort noget "galt" endnu.
"Nogle af pigerne får vi allerede fat i, mens de blot er i gang med at eksperimentere lidt. De har bare brug for en hånd i ryggen et par måneder, og så er de tilbage på rette spor," siger Laura Borne.

Forud for det pædagogiske arbejde ligger et afgørende arbejde med at skabe den relation, som pigerne ofte mangler i dagligdagen.
Laura Borne forklarer, at det handler om at signalere: "Jeg har set dig, og jeg vil dig gerne." Desuden gør projektmedarbejderne meget ud af at huske, hvad pigerne har fortalt dem tidligere, så de kan spørge ind til det næste gang, pigen kommer.
"Det er jo et signal om, at man interesserer sig for pigerne. Deres selvværd er generelt så dårligt, at enhver form for interesse fra voksnes side giver bonus," siger Laura Borne.
Målet er at opbygge selvværd hos pigerne.
"Fælles for alle pigerne er, at de overskrider deres egne grænser for at opnå det, som de selv tror er kærlighed, omsorg og anerkendelse. Vi prøver at finde frem til det, de er gode til, og bygge videre på det," siger Laura Borne, der siger, at selvværd er alfa og omega, hvis pigerne skal komme ud af deres problemer.

Det handler om at være så rummelig som muligt. Mange af pigerne vil forsøge at chokere projektmedarbejderne med det, som de har bedrevet, for at prøve dem af. I den situation er det vigtigt, at projektmedarbejderne kan kontrollere den pegefinger, de gerne vil løfte. For pigerne må aldrig få det indtryk, at de er forkerte.
"De gør nogle forkerte ting, men de er ikke forkerte mennesker. Det er der stor forskel på," siger Laura Borne og må afslutte interviewet. Hun har en aftale med en af deres piger, og hun vil ikke komme for sent.
"Dét er nemlig vigtigt!" siger hun.