Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 06
Pædagoger overtager ofte konflikterne
I skal droppe jeres misforståede godhed og lade være med at overtage børnenes konflikter, siger eksperten, der har undervist masser af pædagoger i konfliktmægling.
Af: Jesper Viktor Larsen
Konfliktmægler Jan Andersen har stået for uddannelsen af Frederiksberg Kommunes konfliktmæglere. Han har efterhånden uddannet flere end 500 mæglere i hele landet, og langt de fleste har været lærere og pædagoger.
»Pædagoger er dygtige til pædagogik, og de har fokus på, at børn udvikler sig alsidigt. Men i forhold til konflikter mellem børn, oplever jeg løbende, at pædagoger har en misforstået godhed. De kommer ofte til at overtage konflikten i ønsket om, at parterne skal blive gode venner, glemme og komme videre. Først og fremmest oplever jeg, at pædagogerne via uddannelsen får udfordret deres tænkning, så de møder børn og unge på en mere anerkendende måde. De bliver i mindre grad belærende og opdragende, men forholder sig i højere grad upartiske og neutrale. De bliver mere understøttende og lader parterne selv finde en løsning,« siger Jan Andersen.

Skift paradigme. Ifølge Jan Andersen ligger det ikke naturligt for mennesker at løse konflikter ved at gøre det til en formel metode i et arrangeret møde. Men konfliktmægling handler om at systematisere praksis og gøre det til en tænkning, der øger refleksionen og kvaliteten af praksis.
»Det handler om at skifte paradigme fra en slags gengældelsessyn til at fremelske et genopretningssyn. Man kommer sjældent til at tale om det, der virkelig er i spil i en konflikt, fordi dialogen foregår i en åben kontekst blandt andre børn. Det kan være kompliceret, fordi man er sur og låst fast i sin tankegang og sin attitude, og man kun er interesseret i at gøre gengæld. Men den holdning kan en konfliktmægler hjælpe til med at ændre og i stedet bidrage til, at parterne får flyttet deres fokus til at genoprette en ubalance i en relation,» forklarer Jan Andersen, der mener, at man kan lave konfliktmægling med skolebørn fra de yngste klasser og op. De skal kunne udsætte deres egne behov og have udviklet en vis empatisk forståelse, før det giver mening.
»Og i forhold til den pædagogiske selvforståelse tror jeg, at det bliver vigtigt, når den nye skolereform træder i kraft, at pædagogerne bliver mere bevidste om, hvad de særligt kan byde ind med på skolerne. Her kan konfliktmægling være en særlig kompetence, som pædagogerne kan profilere sig på, så lærerne kan få lov til at bruge mere tid på undervisningen,« siger Jan Andersen.