Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 07
Opdragelse. Styrk børns karakter
I Danmark skal vi fokusere mere på børns karakterdannelse end på deres boglige udvikling og præstationer, skriver Per Schultz Jørgensen i sin nye bog.
Af: Vibeke Bye Jensen
Vi går for meget op i børns boglige udvikling, deres resultater og præstationer – det, der kan måles og vejes og sammenlignes. Vi skal hellere fokusere på børns karakter – det egentlige indhold i deres udvikling – og på, hvad de har brug for, så de kan klare sig i verden af i dag. Det skriver Per Schultz Jørgensen i sin nye bog ’Styrk dit barns karakter’, hvor han opfordrer pædagoger og forældre til at arbejde sammen.

Hvorfor skal vi styrke børns karakter?
»Fordi vi lever i en verden, som er meget individualiseret, og hvor hvert enkelt menneske skal kunne håndtere stress, pres og sætte egne mål på en måde, som man slet ikke skulle tidligere. Før blev det dikteret fra en streng omverden, hvad man måtte og skulle, men i dag står man med det selv. Og vi har slet ikke taget bestik af, at det er en kæmpe udfordring for den enkelte at begå sig i en verden med så meget frihed og mulighed for udfoldelse, som den tilbyder.«

Hvad er en stærk karakter?
»At have en karakter eller endda en stærk karakter er at have en indre målestok, en vis robusthed, en vilje, en vedholdenhed, at ’lægge sig i selen’ for at gøre noget færdigt. Det er selvkontrol og også selvværd. Det er en indre fornemmelse af, at man selv står for noget, og at man ikke bare går efter, hvad de andre dikterer. Karakter er det hele menneske, i modsætning til udtrykket personlighed, som er en videnskabelig opdeling i det kognitive og det emotionelle og alt det, som vi er blevet mægtig gode til at forske i og måle og veje.

Hvad kan man gøre som pædagog for at styrke børns karakter?
»Pædagogerne har en mulighed for at arbejde med indholdet i børns karakterdannelse, fordi de opdrager til selvstændighed og til fællesskab. Jeg tror, at børnekulturen i institutionen er en kæmpe chance for at bidrage til karakterdannelse, for det handler også om nysgerrighed, hjælpsomhed og omhyggelighed, mange af de træk, som er forbundet med at leve et liv, som man er glad for, og de kan meget fint læres i det fællesskab, som findes i daginstitutionerne. Pædagogerne kan gøre det, fordi de har to stærke ben at stå på. Det ene er normerne i institutionen, og det andet er kammeratkulturen. Og netop de to ting er med til at forme børn, og vil man give dem perspektiv i retning af karakterdannelse, så er jeg ret sikker på, at man vil nå meget, meget langt i bestræbelserne på at styrke børns muligheder for at begå sig i verden.«

Om bogen
’Styrk dit barns karakter’ af Per Schultz Jørgensen. Kristelig Dagblads Forlag, 236 sider, vejl. pris 250 kroner.

Hvem er forfatteren?
Per Schultz Jørgensen er professor i socialpsykologi og tidligere formand for Børnerådet. Han er en ivrig debattør og vedholdende fortaler for børns ret til et godt liv. Han er en erfaren forsker inden for familieliv, opdragelse og børnepsykologi. Med denne bog samler han sin mangeårige erfaring i et forsvar for børns karakterdannelse.