Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2004 Nr.: 08
Demokratiets pris
10,8 millioner kroner har fratrædelsesordningerne kostet BUPL de sidste fem år. Det svarer til 43 kroner pr. medlem pr. år
Af: Steffen Hagemann
Omkring 2,2 millioner kroner om året. Det er de gennemsnitlige udgifter til fratrædelsesgodtgørelse for perioden fra 1999 til og med 2003, viser en opgørelse fra BUPL. I alt løber det op i 10,8 millioner kroner over de fire år, hvilket svarer til en udgift på 43 kroner pr. medlem om året.
"Det er mange penge," lyder Henrik Wilken Pedersens umiddelbare reaktion på beløbet, som han selv havde gættet på ville ligge i størrelsesordenen fire millioner kroner.
Han er medlem af den følgegruppe, der af kongressen er udset til at fortolke og administrere det regelsæt, som selvsamme kongres har vedtaget om aflønning af valgte, lønnede tillidsfolk. Henrik Wilken Pedersen, der er leder af en SFO, en såkaldt DUS, i Aalborg.
Er det for mange penge?
"Nej, det tror jeg ikke. Når vi tager de politiske vedtagne regler fra 1996 og overgangsordningerne fra 1997, så er de fulgt. Men man skal også se på den udskiftning, der har været på især faglige sekretærer og FU-pladser," påpeger Henrik Wilken Pedersen, der har siddet tre år i følgegruppen.
44 politisk valgte har i tidsrummet 1999-2003 nydt godt af BUPL's fratrædelsesordninger, og det gennemsnitlige beløb ligger på omkring 245.000 kroner. Bente Sorgenfrey tæller ikke med i statistikken, for hun har valgt at tilbagebetale sin godtgørelse.

Rørt rundt. Men selv om reglerne for fratrædelsesgodtgørelse er fulgt til punkt og prikke, så bliver de, som Børn&Unge også skrev i nr. 7/2004, revideret.
"Der er ingen tvivl om, at der bliver rørt rundt i gryden nu," fastslår Henrik Wilken Pedersen, som selv har overvejet en model, hvor man skeler til de regler, der gælder i funktionærloven og i KTO-aftalerne, som BUPL's overenskomst er en del af. Men det er alt sammen til diskussion, understreger han.
Ifølge planen er det dog først til den ordinære kongres i november, at beslutningen om, hvordan reglerne fremover skal se ud, bliver truffet.
Af de 235 kongresdelegerede, der skal stemme om, hvordan aflønningen for valgte, lønnede tillidsfolk skal skrues sammen, vil de lønnede tillidsfolk udgøre 83 personer.
"Og det bliver da spændende, hvad de siger om deres egen løn på kongressen i november," siger Henrik Wilken Pedersen.
"Udover det er en trist måde, diskussionen er opstået på, så synes jeg, at det er godt at få rørt rundt i den. Men jeg synes også, at det er blevet en overhedet debat med for meget mudderkastning," siger Henrik Wilken Pedersen.
De gennemsnitligt 2,2 millioner kroner i udgifter til fratrædelsesgodtgørelse om året udgør 1,0 procent af BUPL's kontingentindtægter. I 2001 lå BUPL's kontingentindtægt på 216,5 millioner kroner.

Ni politikere er trådt ud af forretningsudvalget på fem år - en udgiftspost på 3,2 millioner kroner. Heraf har Bente Sorgenfrey dog betalt sin godtgørelse, 334.475 kroner, tilbage
Der har været en pænt stor udskiftning på taburetterne i BUPL's daglige politiske ledelse, det syv mand store forretningsudvalg. I perioden 1999-2003 er ni politikere trådt ud af forretningsudvalget, men det er kun to af dem, der er gået modvilligt ud - fordi de ikke fik stemmer nok på en kongres - nemlig Ove Bendix og Connie F. Nielsen. De røg begge ud af forretningsudvalget, da der var kampvalg på kongressen i 2002.
Det er naturligvis ancienniteten, der afgør, hvor stort et beløb de valgte får med sig. For eksempel har topscoreren Ove Bendix, der fik 585.560 kroner, haft 26 år som tillidsvalgt for pædagoger og klubfolk.

Stor udskiftning i FU
Hvor gik de hen, da de gik ud af FU
1. Lars Christensen, hovedkasserer. Fratræder i marts 1999. 1. maj samme år tiltræder han et job i BUPL Frederiksborg Amt. Godtgørelse: 451.154 kroner
2. Gitte Løvgren. Indsuppleret for Lars Christensen i forretningsudvalget fra 1. maj 1999, tre måneder senere stopper hun. 1. september tiltræder hun et job som projekt- og udviklingskonsulent i Nykøbing Rørvig Kommune. Godtgørelse: 247.070 kroner.
3. Klaus Wilmann, næstformand. Går i september 1999 til en stilling som direktør i Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem. Nu er han formand for Børnerådet. Godtgørelse: 494.000 kroner.
4. Jane B. Petersen. Indsuppleret for Gitte Løvgren i september 1999. Tiltræder 15. december 2001 som ansat faglig sagsbehandler i BUPL Vejle Amt. Godtgørelse: 283.169 kroner.
5. Ingelise Skrydstrup. Træder ud af forretningsudvalget pr. 1. september 2001 for at begynde på Journalistuddannelsen på Odense Universitet. Godtgørelse: 280.483 kroner
6. Connie F. Nielsen. Indsuppleret for Ingelise Skrydstrup 1. september 2001. Bliver ikke genvalgt på kongressen i november 2002. Godtgørelse: 269.372 kroner.
7. Lars Udengaard. Søger ikke genvalg ved kongressen i november 2002. Tiltræder i januar 2003 stilling som afdelingsleder i Børne-, skole og kulturafdelingen, Ullerslev Kommune. Godtgørelse: 269.372 kroner.
8. Ove Bendix Larsen. Bliver ikke genvalgt på kongressen i november 2002. Godtgørelse: 585.560 kroner.
9. Bente Sorgenfrey. Bliver valgt til formand for FTF 13. november 2003. Godtgørelse: 334.475 kroner (tilbagebetalt).