Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 03
Her er opskriften. Byg videre på medfødt socialitet
Bæredygtig pædagogik øger den sociale kapital i samfundet, fordi den satser på kvalitet i relationerne, mener forfatter til ny bog, Hans Månsson.
Af: Vibeke Bye Jensen
Mennesker fødes med social bæredygtighed, og for at understøtte det, må den bæredygtige pædagogik sættes ind, mener cand. pæd. Hans Månsson, som har bragt pædagogik og bæredygtighed sammen. Han mener, at det vil give en maksimal mængde af social kapital i samfundet. Det vil sige, at vi i højere grad bliver et samfund, som har tillid til hinanden, kan omgås hinanden på ordentlige måder, og som kan skabe fælles mening, sammenhængskraft og bæredygtig udvikling. Bæredygtig pædagogik er forudsætningen og brobyggeren.

Hvad er bæredygtig pædagogik?
»Bæredygtig pædagogik er en professionel bestræbelse på at fremme menneskers naturlige tilskyndelse til at indgå tillidsfuldt i relationer og at være meningsfuldt forbundet med andre. Bæredygtig pædagogik er en bevidst og tilstræbt handlen med henblik på at skabe, konsolidere og videreudvikle social kapital i et fællesskab eller i samfundet som helhed. Bæredygtigt kan forstås helt bogstaveligt som at skabe noget, der er solidt nok til at bære. Det andet element er kvaliteten i og karakteren af relationerne.«

Hvorfor bæredygtig pædagogik?
»Fordi bæredygtig pædagogik bygger på børns naturlige socialitet og derfor skaber mere bæredygtige læringsprocesser i barnet. Dette gør børn stærkere og sundere – kort sagt livsduelige. Det er godt for det enkelte barn, men også godt for fælles­skabet, lokalt og i den sidste ende globalt, fordi det indgår i en proces hen imod en bæredygtig udvikling af samfundet. Der kommer et stærkt element i samfundet af tillid og fælles mening, der gør, at det kan hænge sammen. Hvis vi ikke tænker i bæredygtighed overalt i samfundet, vil vi kunne imødese store kata­strofer i en ikke alt for fjern fremtid.«

Hvordan udvikler pædagoger bæredygtig pædagogik?
»Pædagoger skal medvirke til, at alle børn i dagtilbuddet hver dag oplever, at de er med til at skabe mening for sig selv og for andre, og at alle børn oplever, at andre oplever dem som meningsfulde som enkeltindivider og for fællesskabet. Det handler om at skabe gensidigt forpligtende relationer mellem børnene og mellem voksne og børn. Pointen for pæda­gogen er, at hun skal finde ud af, hvad der er i den lille stille dreng. Det betyder, at hun skal være opmærksom på det, han kommer med, og få det brugt, så han føler sig meningsfuld. Og at han så kan indgå i relationer med det, der er ham, og på den måde blive meningsdannende sammen med de andre.«

Om bogen
’Bæredygtig pædagogik og praksisudvikling’ af Hans Månsson. Dansk Psykologisk Forlag, 240 sider, vejl. pris 328 kroner.
Hvem er forfatteren?
Hans Månsson er lærer, speciallærer og cand. pæd. Han arbejder med kvalitetsudvikling i dagtilbud og skoler herunder pædagogisk udvikling, implementering og evaluering. Hans Månsson har skrevet en række bøger, artikler, kapitler mv. med fokus på bl.a. inkluderende praksis, specialpædagogik, børns sprog, pædagogisk dokumentation og implementering. Han er partner i Center for Social Bæredygtighed, cesob.dk