Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 21
BUPl mener: Yes flere vil være pædagoger
Med 3680 ansøgere er pædagoguddannelsen den største og mest populære videregående uddannelse i Danmark.
Af: Allan Baumann
Tillykke. Hele 22 procent flere end sidste år har her til sommer søgt ind på pædagoguddannelsen. Det er dejligt, så tillykke. Det er et spændende arbejdsliv, I går ind til, og der er hårdt brug for jer alle.
Med 3680 ansøgere er pædagoguddannelsen den største og mest populære videregående uddannelse i Danmark. Efter flere år med fald i antallet af ansøgere, ser udviklingen nu ud til at være vendt. Det er yderst positivt. Ikke mindst for de mange kommuner, der tørster efter veluddannede og engagerede pædagoger.

Der kan spekuleres meget over, hvorfor vi oplever et stigende ansøgertal, og hvorfor det kommer lige nu. Logikken og historien siger, at når krisen kradser, så vender vi os mod de grundlæggende fællesskaber. Finanskrisen har betydet, at vi nu stiller spørgsmål ved de seneste års politiske dogmer om frit valg, øget brugerbetaling og en reduceret offentlig velfærd. Krisen har vist os, at vi under alle omstændigheder har behov for fællesskaber (både økonomiske, sociale med flere). Fællesskabet er forudsætningen for, at vi kan skabe individuelle udviklingsmuligheder for alle. Vi skal vide, at den grundlæggende sikkerhed og tryghed er til stede.

Det er igen forudsætningen for, at vi både kan og tør kaste os over de udfordringer, som er med til at bringe os videre som enkeltindivider.
Og netop tryghed som forudsætning for nye udfordringer er kernen i en daginstitution, en SFO eller en klub. Børnene eller de unge skal føle sig grundlæggende trygge i kraft af professionelle pædagoger, som både kan og vil dem. Først når denne grundlæggende tryghed er til stede, kan der skabes rum for de nye udfordringer, som kan virkeliggøre det enkelte barns eller den enkelte unges potentialer. Derfor er pædagoguddannelsen vigtig, og derfor er det vigtigt, at der uddannes mange pædagoger, så der er kvalitative såvel som kvantitative pædagogiske ressourcer nok til rådighed for alle børn og unge.
Men mens der er fremgang at spore for både ansøgertallet til pædagoguddannelse og for forståelsen af institutionernes betydning for børn og unge, så kniber det stadig kraftigt med den politiske opbakning til det pædagogiske område. Alt for mange steder løber gode pædagogiske initiativer og intentioner ud i sandet, fordi der ikke er ressourcer nok. Alt for mange børn og unges muligheder reduceres på grund at snæversynede økonomisk-politiske interesser.
Derfor burde de 3680 nye pædagogstuderende, som starter om lidt, belønnes med en massiv investeringsplan, hvor der fra statslig og kommunalt hold satses på at skabe bedre tid, plads og rum i institutionerne. Den bedste gave, vi kan give de nye studerende er visheden om, at når de om tre et halvt år er færdige, så venter der dem et samfundsmæssigt, respekteret og anerkendt arbejdsfelt, hvor de har de bedste muligheder for at bruge alle deres kompetencer i arbejdet med børnene og de unge.