Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2010 Nr.: 05
Søges: pensionerede pædagogvenner
Pensionerede pædagoger er i høj kurs i et nyt projekt, der kobler sårbare børn og unge sammen med ældre mennesker med overskud, tid og nærvær.
Af: Julie Ring-Hansen Holt
Alle over 60 år kan nu blive bedste ven med et barn, som har problemer med familien. Men en gruppe er særligt eftertragtet til projekt 'Bedste Ven', som netop er skudt i gang.
"Pædagoger, der ikke arbejder mere, vil være superegnede," siger fuldmægtig i Servicestyrelsen Anette Sejer Perthou, der er projektleder på Bedste Ven.
I Danmark mangler cirka 15.000 børn og unge i alderen 8 til 18 år en stabil voksen i deres liv. En voksen, som har overskud og tid til at tage en tur i biografen, ud at fiske eller måske bare snakke over en kop te.
Derfor har Servicestyrelsen, som hører under Socialministeriet, sat gang i 'Bedste Ven-ordninger', hvor ældre (og altså meget gerne pædagoger) kan være med til at skabe bedre trivsel for sårbare børn og unge.
Sådan en ven er Jacob Weisbach på 61 år. Han er uddannet socialpædagog og har været voksenven for en 12-årig dreng i et halvt år igennem Landsforeningen Børns Voksenvenner.
"Det er rigtig fedt, fordi vi har en god ping-pong om skolen, hverdagen og hans familie. Så jeg glæder mig altid til at være sammen med ham," fortæller Jacob Weisbach, der selv er gået på efterløn.

Landsdækkende venner. Service­styrelsen har via satspuljemidlerne givet en pose penge til tre frivillige organisationer, som skal etablere Bedste Ven-ordninger rundt om i landet.
Den Boligsociale Fond har etableret ordningen på Lolland og Falster, mens ASF-Dansk Folkehjælp har etableret ordningen på Sjælland, og Landsforeningen Børns Voksenvenner har etableret sig på Fyn og i Jylland.
Der kan være mange årsager til, at et barn kan have brug for en ekstra voksen i sit liv. Det kan være et barn i en stor og travl familie, hvor der kun er lidt tid til den enkelte. Det kan være et skilsmissebarn med en mor, som har et krævende fuldtidsarbejde og lille netværk. Og det kan være et barn med unge forældre, der har svært ved at få hverdagen med studier eller fuldtidsarbejde til at hænge sammen.
Jacob Weisbachs 12-årige ven bor alene sammen med sin mor. Når de to nye venner er sammen tre-fire timer om ugen, bruger socialpædagogen sine værktøjer fra sit job og sine erfaringer fra sejlskibet Fulton.
Men i virkeligheden handler det mest om bare at være sammen og sludre om stort og småt.
"Vi er tit ude at gå i naturen, for det vil han gerne, og det er han ikke så vant til. Så kan vi gå og være dumme og fjollede. Eller vi kan tale alvorligt. Det behøver ikke at være så meget, der skal til," siger voksenven Jacob Weisbach.
Jens Erik Jørgensen, der er ansvarlig for kontakt med BUPL's pensionistsektion, er enig i, at seniorpædagoger er vældigt egnede til projekt Bedste Ven.
"Det er de helt sikkert. Men de pensionerede pædagoger, jeg møder, har travlt med en masse spændende ting og mangler ikke umiddelbart en mormorordning at bruge tiden på," siger han.
Nu er der foreløbigt afsat midler til projektet i fire år. Derefter er ordningen afhængig af organisationerne eller politikerne.

Vil du være bedste ven?
• Du skal være fyldt 60 år.
• Kontakt Den Boligsociale Fond (Lolland og Falster), ASF-Dansk Folkehjælp (Sjælland) eller Landsforeningen Børns Voksenvenner (Fyn og Jylland) for at blive tilmeldt ordningen.
• For at blive godkendt som bedsteven skal du kunne fremvise en ren straffe­attest og give tilladelse til, at der indhentes en børneattest fra politiet.
• Som bedsteven vil du blive tilbudt foredrag, sparring og hygge sammen med andre bedstevenner.
• Venskabet er frivilligt fra både barnets/den unges og bedstevennens side.
• Bedstevenner ses efter aftale og behov, cirka et par gange om måneden.