Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2006 Nr.: 42
Kongres; Debat om beretning; Skidt begyndt, godt fuldendt
Efter en turbulent start med ledelseskrise og udbredt mismod gik 2006 alligevel hen og blev et ret godt år for BUPL. Ved årets udgang stod organisationen klart stærkere, end den gjorde ved dets begyndelse. På de indre såvel som på de ydre linjer. Masser af ros til forbundsledelsen og til især forbundsformand Henning Pedersen under debatten om den skriftlige og mundtlige beretning
Af: Ivan Enoksen
Foråret 2006. Birgit Elgaard har fået nok af et, ifølge hende, utåleligt klima i forbundsledelsen og meddeler, at hun ikke mere vil være forbundsformand. To år efter, at Annette Trads Hansen under lignende omstændigheder har afført sig førertrøjen, er den altså gal igen. Enten besinder de stridende parter sig eller organisationen går sin egen ødelæggelse i møde. Der tages initiativer, der skal afværge undergangen. 3. maj sammensættes på en ekstraordinær kongres - den anden inden for 33 dage - et nyt forretningsudvalg, som prætenderer at afspejle varieteten i (fag)politiske holdninger i tillidsmandsskaren. Det nye forretningsudvalgs opgave er, kort fortalt og populært sagt, at få udvisket billedet af BUPL som en ren børnehave.
Og hvordan er det så gået siden? Forbavsende godt, at dømme efter stilen, stemningen og debatten på BUPL's 8. ordinære kongres. Året, der startede så skidt, udviklede sig hen over sommeren og især efteråret til det bedre. Så meget bedre, at helhedsindtrykket af 2006 endte med at blive positivt.
Ulla Nygaard, næstformand for BUPL Århus Kommune og mangeårigt medlem af hovedbestyrelsen, gik endnu højere op på karakterskalaen, da hun på sidste uges BUPL-kongres bedømte indsatsen. Et fantastisk år, kaldte hun 2006.
"Det vil blive husket som året, da tusinder gik på gaden og protesterede, hvor aktionsformer, som regeringen havde erklæret for døde, genopstod, hvor alliancerne nåede ny bredde, og hvor vi fik genopfrisket, hvad fagbevægelsen oprindelig blev skabt til at være - nemlig en kamporganisation. Den bevægelse har BUPL, vores medlemmer og de studerende taget direkte del i. Vi har gjort det godt, og vi er i dag et andet sted, end vi var i foråret. Efterårets aktiviteter og modstand har været en øjenåbner for den brede utilfredshed, der er blandt vores medlemmer, de offentligt ansatte og befolkningen bredt set. Vi har en forpligtelse til at fortsætte den offensive linje og være med i forreste række i kampen for genopretning af velfærden i Danmark. Ikke kun når det gælder kampen for flere ressourcer, men også når det handler om kampen mod markedsgørelsen af den offentlige sektor," sagde Ulla Nygaard.

Ros. Ulla Nygaard satte hverken det ene eller det andet personnavn på årsagen til, at 2006 trods alt kan indskrives i BUPL-historien som et af de gode år. Det var der til gengæld mange andre, der gjorde. Formanden for BUPL Sydjylland, John Erik Nyborg, var blandt dem.
"Stor ros til forbundet, forretningsudvalget og ikke mindst til Henning Pedersen, som har gjort det rigtig godt. Medlemmerne er i dag faktisk stolte af BUPL, og jeg har lagt mærke til, at mange af vores pensionister nærer ligefrem kærlige følelser for forbundsformand Henning Pedersen," sagde John Nyborg, som også havde pæne ting at sige om samspillet mellem forbundet og de nye fagforeninger under efterårets budgetkampagne.
Ib Marquardsen, næstformand for BUPL Midtsjælland, var på samme linje.
"Tak til Henning og forretningsudvalget for en kæmpemæssig indsats, og også tak til kommunikationsafdelingen i forbundshuset for et bragende flot stykke arbejde."
Ros for indsatsen var der også fra Birgit Elgaard, forbundsformand indtil 3. maj 2006 og i dag i spidsen for BUPL Nordjylland.
"Jeg skulle hilse fra de nordjyske pædagoger og sige, at de ikke har noget imod at blive kaldt ræverøde rebeller eller socialistiske ballademagere, så længe forældrene og andre, der støtter os, ikke opfatter os som sådan. Hvor har det været godt at opleve, at vi i BUPL kan trække på samme hammel, når det gælder. Og hvor har det også været godt at opleve alle de professionelle pædagoger, der har optrådt i medierne, gøre det på en så klar og saglig måde, at det helt sikkert har styrket troværdigheden. Til dig, Henning, har jeg ros fra bestyrelsen i BUPL Nordjylland. Flot, at du stod distancen under stormvejret i medierne. Flot har også den måde været, du har forvaltet formandshvervet på. Lad os fastholde vores nyvundne begejstring og faglige stolthed. Fortsat god kamp," sagde Birgit Elgaard.

Stolthed. Bjarne Rønne Kofoed, BUPL Hovedstaden, havde i sine 15 år i BUPL aldrig været så stolt over sit medlemskab, som han var nu.
"Siden vi rejste os til modstand, er det kun gået tilbage for regeringen. Det er ikke udelukkende BUPL's skyld, men vi skal have en stor del af æren."
Hans Nybroe fra Lederforeningen i BUPL udtrykte stor tilfredshed med det samarbejde, som var kommet i stand med det nye forretningsudvalg, og havde som så mange andre også en kommentar til efterårets "Husk hvad du lovede" kampagne.
"Lødigheden i den og forbundsformandens fremtræden i medierne var fremragende," mente Hans Nybroe.
I en beretningsdebat, som var præget af usædvanlig mange rygklap, var der også enkelte kritiske indslag. For et af dem stod Julie Manley Varsaa fra Pædagogstuderendes LandsSammenslutning (PLS).
"Den nye pædagoguddannelse indeholder forringelser. Faget dansk har fået skoleforberedende karakter og fylder meget mere. Den lønnede praktik er ikke afskaffet, mens de kreative fag er blevet neddroslet til fordel for en akademisering, som skal imponere omverdenen," sagde Julie Manley Vorsaae, som fortalte, at stigende arbejdspres i institutionerne betyder, at studerende i lønnet praktik mødes med en forventning om fuld arbejdsindsats fra dag 1.
Forretningsudvalgsmedlem Allan Baumann fandt denne fremstilling en kende unuanceret.
"Nogle ting er blevet bedre, andre - herunder praktikordningen - er ikke. På positivsiden tæller, at pædagogik er blevet et selvstændigt fag. Antallet af aktivitets- og kulturfag er godt nok faldet, men der er samlet set afsat mere tid. Nævnes skal det også, at der er tilført 25 millioner kroner til uddannelsen af praktikvejlederne," sagde Allan Baumann.
John Johannesen, næstformand for BUL Sydjylland, var glad for såvel hovedbestyrelsens skriftlige som forbundsformandens mundtlige beretning, men han savnede noget i dem begge.
"Hvor er beskrivelsen af det brede organisationssamarbejde. Fordi regeringen skyder med spredehagl, står vi som offentligt ansatte over for de omtrent samme problemstillinger og bør derfor arbejde sammen. Men selv vores egen hovedorganisation, FTF, forbigås fuldstændig."
Carin Luisa Weibull fra BUPL Århus Kommune, hvor kampen mod nedskæringerne var særlig forbitret, sendte de største skulderklap til de menige medlemmer af BUPL.
"Det gør jeg, fordi de rejste sig og forsvarede vores fag og værdighed. Jeg har en stor, varm hilsen fra Århus-pædagogerne med tak for en unik opbakning."
Debattens i særklasse længste indslag stod berømtheden Lars Grenaa for. Det var ham, der i sin tid kastede maling mod statsminister Anders Fogh Rasmussen, og som i dag er den ene af de pædagogstuderendes to repræsentanter i BUPL's hovedbestyrelse. Et forhold, som en tilsyneladende presset regering ikke undlod at bruge mod BUPL, da "Husk hvad du lovede" kampagnen viste sig at have klangbund i den brede offentlighed.
"Jeg skal hermed overbringe pædagogerne i BUPL en meget stor hilsen fra pædagogstuderende på alle landets seminarier. I har i løbet af efteråret skabt mere forståelse, respekt og anerkendelse for jer selv og jeres indsats for landets børn og unge på de to måneder, I var på gaden, end I vil kunne gøre gennem de næste mange års professionsudvikling. I har været med til at styrke den faglige selvforståelse ikke alene blandt pædagoger og pædagogstuderende, men også blandt lærere, socialrådgivere, hjemmehjælpere og sygeplejersker - og det har I grund til at være stolte af," lød det fra Lars Grenaa, som mente at vide, at det ikke kun var i pensionisternes rækker, at forbundsformand Henning Pedersen har en høj stjerne.
"Han har også mange fans på pædagogseminarierne," slog Lars Grenaa fast.
Lene Kristensen, BUPL Midtsjælland, medgav, at hun var blevet blød om hjertet under Lars Grenaas indlæg.
"Det er sød musik i mine øren, når du taler om solidaritet. Det, du og PLS repræsenterer, tegner godt for pædagogfagets fremtid," sagde Lene Kristensen.
Fremtiden var også tema for forretningsudvalgsmedlem og a-kasseformand Lis Pedersens indlæg, som handlede om a-kassernes nye jobformidlingsopgave.
"Vi har et skud i bøssen. Hvis ikke vi rammer, det vil sige løser opgaven så godt, som vi har lovet, så er a-kasserne fortid, mens vi i fremtiden vil have både a-kasser og stærke fagforeninger, hvis vi rammer plet," sagde Lis Pedersen.
Til Hans Nybroe fra Lederforeningen, som havde talt anerkendende om udviklingen i samarbejdet med forretningsudvalget, sagde Henning Pedersen:
"Vi synes også, det udvikler sig rigtigt frugtbart. I har taget arbejdet på jer på en konkret og konstruktiv måde."
En debat, som fra første til sidste indlæg var båret af en efter normal BUPL-standard usædvanlig positivitet, var hermed nået til vejs ende.