Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 10 Børn&Unge som e-paper
Rammen for ny pædagogisk læreplan. Leg og kreativitet lægger bunden
Mastergruppen for en ny pædagogisk læreplan er klar med forslag til en fælles ramme. BUPL jubler over, at leg, kreativitet og børneperspektiv er blevet centrale begreber.
Af: Vibeke Bye Jensen
I marts 2016 nedsatte minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V) en såkaldt mastergruppe, som skulle sætte rammen for, hvordan den pædagogiske læreplan i dagtilbud kan styrkes. Nu er mastergruppen med blandt andre praktikere og eksperter færdig med sit arbejde.
Gruppen foreslår, at læreplanen i højere grad skal være et fælles pædagogisk grundlag i dagtilbud. Den fremhæver vigtigheden af legen, børnefællesskaber og af børn som medskabere af et læringsmiljø, som det pædagogiske personale er ansvarlig for.
BUPL, som har været med i mastergruppen, har især haft fokus på leg, kreativitet og børneperspektiv.
BUPL-formand Elisa Bergmann er derfor meget tilfreds med, at det pædagogiske grundsyn med børneperspektivet, leg og kreativitet som centrale værdier er styrket.
»Det lægger op til øget faglig refleksion over det lærings- og udviklingsmiljø, som skal præge hele dagen, og som vi som pædagoger skaber sammen med børn og forældre. Det kalder på dygtige pædagoger, og det stiller vi med,« siger hun.

Rammen foldes ud. Fra juni til oktober skal seks arbejdsgrupper – en gruppe pr. læreplanstema – fylde mastergruppens ramme ud. Grupperne består af praktikere og vidensfolk og har en repræsentant fra professionshøjskolerne med særlig viden om hvert tema i spidsen.
Ellen Trane Nørby glæder sig til at følge, hvordan arbejdsgrupperne udfolder mastergruppens ramme. »Med mastergruppens arbejde har vi nu et bredt pædagogisk grundsyn, som vi kan være fælles om, når vi taler om børns leg, læring, kreativitet og udvikling i dagtilbud. Det fælles fundament gælder, uanset om det handler om at få alle børn i flyverdragter, børnene, der selv leger, eller et fælles projekt i hele institutionen om natur og dyreliv. Grundlæggende handler det om at sikre alle børn en god start på livet, og arbejdet er en ramme for udviklingen af gode dagtilbud,« siger hun i en pressemeddelse.
Arbejdsgrupperne skal også forholde sig til mastergruppens anbefalinger om, at de overordnede læreplanstemaer bliver fastholdt, men at deres titler kan ændres. Desuden at indholdet skal udfoldes, så læringsmiljøets betydning for blandt andet børnenes nysgerrighed, eksperimenter, selvværd og kreativitet findes i temabeskrivelserne. Og ikke mindst, at den styrkede pædagogiske læreplan først og fremmest er det pædagogiske personales og ledernes redskab.

Sig din mening
Mens de seks arbejdsgrupper arbejder fra juni til oktober 2016, kan du give din mening til kende og komme med input.
Se hvordan på:
uvm.dk/paedagogiskelaereplaner

I Mastergruppen har Lasse Bjerg Jørgensen, faglig sekretær og medlem af forretningsudvalget, været BUPL’s repræsentant. Anders Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef på VIA UC, har været formand.