Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 03
Ny klubuddannelse på vej
Nu kommer afløseren for Klubuddannelsen.
Det bliver en kompetencegivende Videreående Voksenuddannelse i Ungdomspædagogik, som er normeret til et årsværk
Af: Steffen Hagemann
I disse dage er det et år siden, Klubuddannelsen led en noget ufrivillig død. Den 11. januar 2002 offentliggjorde VK-regeringen nemlig sin dødsliste over overflødige råd og nævn, som skulle nedlægges, men midt mellem Fragtskibsgarantiudvalget, Udvalget angående driften af Jægersborg Hegn og Rådgivende Udvalg til at følge Udviklingen af Alternativer til Eksisterende Bundmalinger stod såmænd også Klubuddannelsen. Dermed var mange klubfolk uden pædagogisk uddannelse pludselig afskåret fra en målrettet pædagogisk opkvalificering.
Men nu er der en afløser på vej, en såkaldt Videregående Voksenuddannelse i ungdomspædagogik, der oven i købet giver kompetence til at læse videre på de pædagogiske diplomuddannelser.
»Man mangler kun at finde ud af, hvor og hvornår uddannelsen skal begynde, så er alt klar,« siger Pauline Ansel-Henry, sagsbehandler i BUPL's Pædagogiske Sektion, der har været med til at udforme den nye ungdomspædagogiske uddannelse sammen med Ungdomsringen, Landsforeningen for Socialpædagoger og Undervisningsministeriet.
Og det er en god afløser, man er nået frem til, mener Pauline Ansel-Henry.
»Det ser rigtig godt ud. Men det ligner altså også det, BUPL hele tiden har arbejdet for,« siger hun.

Et årsværk. For det første bliver den nye uddannelse meget længere. Den gamle klubuddannelse varede tre måneder, men som en Videregående Voksenuddannelse, en VVU, er den ungdomspædagogiske uddannelse normeret til et helt årsværk. Det kommer dog til at tage længere tid at få uddannelsen, for den skal tages på deltid over tre år.
Uddannelsen tager stadig afsæt i klubbernes virkelighed, for det kræver mindst to års relevant erhvervserfaring at blive optaget på uddannelsen. Derudover skal man have enten en Pædagogisk Grunduddannelse, en Social- og Sundhedsuddannelse, en studenter/HF-eksamen eller en anden uddannelse.

Praktisk arbejde. Fagene bliver: Introduktion til pædagogisk arbejde, pædagogisk sociologi, pædagogisk antropologi og pædagogisk psykologi.
»Men uddannelsen tager stadig afsæt i den studerendes praktiske arbejde i klubben,« siger Ole Winther, der er fuldmægtig i Undervisningsministeriet.
Uddannelsen sluttes af med et afgangsprojekt, hvor den studerende "skal dokumentere evne til på et metodisk og analytisk grundlag at kunne gennemføre en praksisnær og kompleks problemløsning indenfor ungdomspædagogik", som der står i bekendtgørelsen, som endnu ikke har fået sin endelige udformning. Der var nemlig frist for høringssvar i torsdags, og først efter Børn&Unges deadline foreligger det endelige resultat. Men med den enighed, der har været om udformningen af uddannelsen, bliver der næppe flyttet meget rundt på indholdet, erfarer Børn&Unge.
Bekendtgørelsen er i hvert fald klar og trådt i kraft 1. februar, forudser Ole Winther. Så mangler kun ministerens beslutning om, hvor og hvornår uddannelsen skal udbydes.
Ole Winther fremhæver, at den ungdomspædagogiske uddannelse ikke er en blindgyde som den gamle klubuddannelse.
»Det her er en kompetencegivende uddannelse. Har man bestået, kan man komme videre til relevante, pædagogiske diplomudddannelser,« siger Ole Winther og tilføjer, at ifølge loven skal man have to års relevant erhvervserfaring efter sin VVU for at komme ind på en diplomuddannelse.

Pædagogseminarier. Hvor uddannelsen skal udbydes er ikke afgjort endnu. Men det ligger fast, at det bliver i Centre for Videregående Uddannelse, CVU'erne, som pædagogseminarierne hører under, at uddannelsen skal afvikles.
Og så bliver der brugerbetaling, som der er på alle Videregående Voksenuddannelser. Men hvad det kommer til at koste at tage uddannelsen, er ikke afgjort.
»Den enkelte institution bestemmer selv prisen,« siger Ole Winther.
Efter endt uddannelse kan man skrive "Ungdomspædagog (VVU)" på visitkortet.