Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 08
Lær med hele kroppen
Koldings pædagoger arbejder med læringsstile på frivillig basis. BUPL efterlyser flere faglærte.
Af: Kurt Balle Jensen
Det er mandag i børnekulturhuset 'Nicolai for børn' i Kolding. Børnehaver med børn og pædagoger er på besøg for at afprøve teorien om forskellige læringsstile i praksis. Børnene har det sjovt. De lærer bogstaverne ved at tumle på en drage. De staver deres navn ved at klatre i tove. De danner ord med store brikker, formet som bogstaver.
Kolding Kommune besluttede i 2008, at kommunens pædagoger skal undervises i at anvende læringsstile. Der blev i september lagt ud med et fælles kursus om teorien, og i månederne derefter fremstillede pædagogerne materialer hjemme i institutionerne.
Nu er de nået til næste trin, hvor pædagogerne er på læringsbesøg i børnekulturhuset. Til maj rundes første års projekt af med en pædagogisk cafe, hvor pædagogerne udveksler erfaringer.
"I første del af projektet er 20 daginstitutioner med, og vi fortsætter næste år med flere institutioner," fortæller pædagogisk udviklingskonsulent Helle Fisker, der underviser Koldings pædagoger i læringsstile.
"Men det handler ikke om, at børnene skal lære mere end det, læreplanerne lægger op til. Det er processen, vi arbejder med," siger hun.
Helle Fisker understreger, at projektet er et tilbud til institutionerne - altså ikke noget, de skal. Pædagogerne får teorien og dens muligheder præsenteret, og derefter er det op til dem selv, om de vil indføre læringsstile i institutionen.
"Men tilbagemeldingen fra pædagogerne er, at det er noget, de vil tage ind, ikke mindst fordi de ser, hvor glade børnene er for det," siger Helle Fisker.

Åbne og nysgerrige børn. Hun mener, at det i høj grad er de ældste børn i børnehaven, der får glæde af læringsstile. De har endnu ikke løbet panden imod en mur, når det gælder læring. De er stadig nysgerrige, og hvis de fra starten oplever, at de kan lære på deres egen måde, bevarer de lysten til at lære.
"Vi vil vise pædagogerne mulighederne, så de kan bruge dem i hverdagen i forhold til de enkelte børn: Nogle skal spille et gulvspil, andre skal helst have bogstaverne i hænderne. Projektets formål er at støtte børns forskelligheder helt ned i børnehaven og at skabe lærings- og udviklingsmiljøer, som er tilgængelige for alle. Det vigtige er, at det er sjovt og stimulerer lysten til at lære," fortæller Helle Fisker.
Når Helle Fisker har besøg af børn og pædagoger, der skal introduceres til læringsstile, er der mange muligheder for lærende aktiviteter:
Der er den store drage (kinæstetisk gulvspil), hvor børnene finder bogstaver. De slår med en terning, flytter deres dragebrik, og når de lander på for eksempel C, skal de finde et C på dragens krop, tage C'et og lægge det ved C'et i feltet.
Der er også et kinæstetisk gulvtastatur, hvor de staver deres navn. Når de har skrevet deres navn på en seddel, går de ind på gulvtastaturet og finder bogstaverne i navnet. Der er aktiviteter, hvor det handler om tal, og på en fluesmækker smækker børnene rimord, mens de på en pædagogisk tavle smækker bogstaver.

Hvor er helheden? Pædagogernes fagforening finder ikke de store bogstaver frem, når talen falder på læringsstile i Kolding. Selv om BUPL Sydjylland er positiv over for initiativet, har fagforeningen løftet en kritisk pegefinger.
"Hvor er sammenhængen i kommunens holdninger til det pædagogiske arbejde," spørger formand for BUPL Sydjylland, Kim Jørgensen.
"Nu er det jo ikke noget nyt at tage udgangspunkt i det enkelte barn. Det er gammel pædagogisk lærdom. Derfor er det også fornuftigt, hvis kommunen vil give pædagogerne mulighed for at benytte værktøjer som læringsstile. Men samtidig ønsker Kolding Kommune ikke, at det uddannede personale i daginstitutionerne skal udgøre mere end 60 procent af den samlede personalegruppe, og det harmonerer ikke rigtigt med ønsket om ny pædagogisk praksis. Det stiller nemlig nye krav til det uddannede personale, både til organisering og i hverdagen med børnene," siger Kim Jørgensen.