Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 09 Børn&Unge som e-paper
Glem terperiet. Leg matematikforståelsen ind
Talforståelse, mængdebetegnelser og logiske sammenhænge er svært stof for mange børn, men nyt kortspil leger matematikforståelsen ind fra børnehavealderen.
Af: Trine Vinther Larsen
Matematik kan blive sjovt for alle børn, mener tre nyuddannede lærere, som under deres uddannelse udviklede et kortspil, som på en legende måde kan træne børnenes matematiske færdigheder og kompetencer, uanset om de kun lige er startet i børnehave eller har gået flere år i skole.
Både daginstitutioner og skoler har allerede glæde af spillene, som kommer i et niveau 1, 2 og 3 og er for de 3-12 årige.
»I daginstitutionerne passer spillene godt ind i arbejdet med den nye læreplans tema ’Natur, udeliv og science’, hvor et af målene er at give børn en begyndende matematisk opmærksomhed. Og i skolen bruger mange pædagoger spillene i den understøttende undervisning,« fortæller Karoline Lind, der er en af udviklerne bag spillet Multi Math.

Hvordan spilles spillet?
»Man begynder spillet ved, at et barn slår en terning og trækker et kort i den farve, som terningen viser. På kortet er der en opgave, som eksempelvis kan handle om at få talforståelse ved at lægge varer med priser sammen, ved at afkode et talmønster eller måske mængdebestemme, hvor meget frugt der er på et billede. Hvis man svarer rigtigt, får man kortet, og ellers går turen videre. Ligesom med andre spil er der også en social læring. Man kan tælle kortene op til sidst, og den, som har flest kort, har vundet, men man kan også udelade konkurrenceelementet.«

Hvorfor spille matematik?
»Det er lidt en anden tilgang, end man ellers har set i skoleverdenen, og vi håber, at andre og mange flere børn vil få interesse for matematikken, når vi tilfører det legende element. Vi er inspireret af norsk forskning, der har vist gode erfaringer på området. Forskning har også vist, at børn, som tidligt har en god matematikforståelse, klarer sig bedre senere i livet. De er for eksempel bedre til at lære sprog og mindre tilbøjelige til at udvikle depression.«

Hvordan opstod idéen?
»Egentlig var det, da de store flygtningestrømme kom til Danmark i efteråret 2015. Det slog os, hvordan børnene var revet ud af deres skolegang, og vi ville derfor udvikle et materiale, hvor det ikke var nødvendigt at kunne dansk, så alle kort og vejledninger er uden tekst. Børn har naturligt lyst til at lære, og i flygtningelejrene leger de også skole. Vores materiale bruges nu i Røde Kors asylcentre. I almenskolerne har både tosprogede og børn med læsevanskeligheder også glæde af det.«

'Multi Math' er et matematikspil for de 3-12 årige, som på en legende måde skærper børns matematiske opmærksomhed. Det er helt uden tekst, men med let afkodelige illustrationer, og det kan derfor spilles af alle børn fra alle lande.
Se også multimath.dk

Om udviklerne
Karoline Lind, Maja Nees og Line Andersen står bag Multi Math-konceptet. De havde matematik sammen på VIA Læreruddannelsen i Aarhus og udviklede spillet undervejs. De har netop afsluttet deres uddannelse. Spillet har været på markedet i to år.