Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2005 Nr.: 11
Pædagoguddannelsen; Optur for seminarier
Efter næsten ti års uafbrudt fald i antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen ser det nu ud til, at kurven er vendt. For første gang siden slutningen af 90'erne er antallet af kvote 2 ansøgere steget
Af: Ida Bjørg Rasmussen
Så rykker det for pædagoguddannelsen. De sidste ti år er antallet af ansøgere til pædagoguddannelsen ellers faldet ufortrødent år efter år. Men nu ser det ud til, at ansøgerantallet omsider har skrabet bunden, og bedre tider er på vej.
Antallet af kvote 2 ansøgere med pædagoguddannelsen som førsteprioritet er i år steget med 4,5 procent i forhold til sidste år. I alt 3823 ansøgere har søgt ind i 2005 mod 3654 ansøgere i 2004.
"Der har været en positiv interesse for pædagogfaget og en opmærksomhed om værdien af pædagogisk arbejde, og jeg tror, at det blandt andet er det, der gør, at de unge nu søger ind i lidt højere grad end tidligere," siger næstformand i Pædagogseminariernes Rektorforsamling John Gulløv.
Stigningen kan også tilskrives ændringen til en professionsbacheloruddannelse, som giver bedre muligheder for videreuddannelse. Flere og flere studerende spørger til deres videre uddannelsesmuligheder, fortæller John Gulløv.

Højt at flyve. Siden rekordåret i 1994, hvor 12.000 havde pædagoguddannelsen som førsteprioritet, og det samlede antal ansøgere nærmede sig de 38.000, er det ellers gået støt ned af bakke år efter år.
Gennem årene med nedgang har de små ungdomsårgange hovedsageligt fået skylden. De seneste år har det så været arbejdsløshed i pædagogfaget samt tvivl om, hvordan den nye pædagoguddannelse kommer til at se ud, der angiveligt har gjort ansøgerne tilbageholdene og afventende over for den nye reform.
De små ungdomsårgange er stadig en faktor, og den nye pædagoguddannelse er langt fra på plads. Men som John Gulløv påpeger, holder skræmmekampagnen om arbejdsløshed dog ikke.
"KL's udmeldinger om en overproduktion af pædagoger, og de arbejdsløshedstal, der er blevet fremsat, holder jo ikke, når vi kigger på store dele af landet," siger han.
John Gulløv er fortrøstningsfuld med hensyn til fremtiden for landets mest populære uddannelse.
"Jeg mener nok, at vi kan regne med, at der nu sker en stabilisering på det her niveau. Og så håber vi, at der med en ny uddannelse bliver sat fokus på kvaliteterne i det pædagogiske arbejde," siger han.
I Pædagogseminariernes Rektorforsamling håber man, at den kommende reform vil skabe en attraktiv uddannelse med hensyn til videreuddannelse. Desuden mener John Gulløv, at der er nye områder at tage fat på inden for det pædagogiske arbejde. Han mener, at vi vil se en fremtidig udvikling på arbejdsmarkedet, hvor pædagoger for eksempel vil fungere som ældrepædagoger, og hvor løsningen af problemer som blandt andet ungdomskriminalitet bliver en del af det pædagogiske arbejdsfelt.