Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. iPad'en er et magisk kort
Glem alt om paralyserede unger, der hænger i sofaen med en tablet. I den integrerede institution Asebo er iPad’en blevet et magisk kort, som børnene bruger til at finde vej på eventyrlige rejser i fantasiens land.
Af: Mikkel Prytz
Det ville vi
Mange har en fordom om, at tablets er med til at gøre børn passive. Og når ungerne sidder med en tablet, kan interaktionen da også hurtigt komme til at handle om, hvis tur det nu er til at spille. I Asebo ville vi gerne arbejde med at sammenkoble de digitale hjælpemidler med børnenes almindelige, analoge leg. Vi har gjort det ud fra en forestilling om, at vores iPads også kan være et skabende værktøj. Vi kan bruge de digitale muligheder til vores fantasirejser og bygge oven på børnenes leg. Det kræver dog, at vi voksne er bevidste om vores egen rolle.

Sådan gjorde vi
I Asebo er iPad’en blevet et magisk kort, der fører børnene rundt i en leg. Under et tema om nordisk mytologi åbnede vores iPads døren til en anden verden, der var befolket af guder og helte. Børnene tegnede en regnbue på papir og brugte en app til at scanne den ind. Med en anden app, der bruger den såkaldte green screen-teknologi, kom det pludselig til at se ud, som om børnene gik hen over regnbuen Bifrost – og ikke bare et grønt stykke stof. Og i Asgård brugte børnene en tredje app til at optage film og afspille dem baglæns, for sådan taler man i gudernes rige.

Det lærte vi
Fantasirejserne med det magiske kort har lagt et ekstra lag oven på børnenes leg, og iPad'en er blevet en medspiller i legen. Vores brug af iPads har givet os flere værktøjer, ligesom når vi får nyt legetøj til køkkenlegen. Vi er blevet bedre til at se andre muligheder med iPad’en, og vi er blevet opmærksomme på, hvilken rolle vi som voksne har for at hjælpe børnene med at bruge den i lege, så den udfordrer børnenes kreativitet og fantasi og ikke blot bliver passiv underholdning. Vi er blevet mere modige og tør afprøve andre måder at lave pædagogisk praksis på, hvor børnene godt kan være mere erfarne og vidende end os.

Vores råd til andre
● Læg en klar strategi for, hvad I vil med de digitale medier.
● Tag udgangspunkt i børnegruppen og alderen.
● Find tovholdere til projektet og ambassadører på stuerne.
● Vær opmærksom på, hvad der ligger på børnenes tablets.

Om projektet
Asebo deltog i 2012 i en workshop for dagtilbud i Vejle Kommune. Institutionen arbejdede allerede med digitale medier og især iPads, men ville have endnu flere idéer. Det blev til projektet ’Det magiske kort’, som er et samarbejde mellem Asebo, videns- og udviklingscenteret VIFIN samt forskerne Kjetil Sandvik, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling (KU), og Klaus Thestrup, Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (AU). Projektet er støttet med midler fra BUPL’s udviklingspulje. For flere informationer: Kontakt projektansvarlig i Asebo, leder Mette-Lise Larsen: mella@vejle.dk.