Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
KONGRES 2014: Den største udfordring lige nu. Psykisk arbejdsmiljø er vigtigst
Mere traditionelle temaer blev nedprioriteret, da kongressen valgte, hvad BUPL i særlig høj grad skal arbejde med de kommende år. Ekspert kalder prioriteringen ’spøjs’.
Af: Tanja Lærke Larsen
’Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær’ er den udfordring, som fortjener allermest opmærksomhed i BUPL’s arbejde i de kommende to år.
Det besluttede kongressen en sen eftermiddag på Nyborg Strand, hvor de delegerede fik den svære opgave at prioritere, hvilke tre pædagogiske udfordringer BUPL skal fokusere særligt på i den kommende kongresperiode.
De tre udfordringer blev valgt på baggrund af en undersøgelse, hvor cirka 600 pædagoger og ledere har beskrevet, hvilke udfordringer de oplever i deres hverdag og for professionen som sådan. Udfordringerne var inden kongressen blevet kogt ned til ni overskrifter, som kongresdeltagerne fik til opgave at prioritere.
»Alle ni temaer er vigtige og væsentlige prioriteringer, som vores medlemmer har stillet os. Men det er klart, at vi ikke kan angribe dem alle sammen, og derfor skal der ske en prioritering af, hvilke temaer vi skal arbejde med først,« sagde daværende medlem af forretningsudvalget Allan Baumann.
Udover ’psykisk arbejdsmiljø og sygefravær’ valgte kongressen ’arbejdsvilkår og løn’ og ’demokrati og medbestemmelse – ytringsfrihed og kritik’ som de vigtigste udfordringer at fokusere på lige nu.
Professor Henning Jørgensen, ekspert i arbejdsmarkedsforskning ved Aalborg Universitet, er overrasket over den prioritering, som kongressen valgte.
»Det er spøjst, at ’psykisk arbejdsmiljø og sygefravær’ og ’demokrati og medbestemmelse’ er prioriteret så højt,« siger Henning Jørgensen.

Presset hverdag. At psykisk arbejdsmiljø og sygefravær fik flere stemmer end et traditionelt fagforeningsemne som arbejdsvilkår og løn, er ifølge professoren et tegn på, at arbejdsmiljøet er presset på arbejdspladserne.
»Man føler, at arbejdsbetingelserne er blevet for dårlige, og at der skal gøres noget ved den udfordring først. For det hjælper ikke at få 500 kroner mere om måneden, hvis arbejdsbetingelserne ikke bliver bedre,« siger Henning Jørgensen og bemærker, at andre traditionelle fagforeningsemner som ’faglig stolthed’ og ’efter- og videreuddannelse’ ligger overraskende langt nede på prioriteringslisten.
»Netop uddannelse er vejen frem, hvis man vil være sikret job og udviklingsmuligheder, og derfor kan det være lidt farligt, når man vælger at prioritere uddannelse lavt. Men det er et udtryk for, at mange andre ting presser sig mere på – inklusion, tid og så videre,« siger han.
Temaet ’demokrati og medbestemmelse – ytringsfrihed og kritik’ opnåede med sin tredjeplads en høj prioritet, og netop diskussionen om ytringsfrihed fik mange kongresdeltagere på talerstolen. Randi Tielbo fra BUPL Storkøbenhavn talte varmt for det tema.
»Alt, alt for mange ansatte i den offentlige sektor lægger bånd på sig selv af frygt for repressalier. Vi lever i et system, der ikke anerkender, at uenigheder kan drøftes til det fælles bedste,« sagde hun til højlydte klapsalver fra salen.
Andre fortalte, hvordan tillidsmænd ude i institutionerne ikke tør sige, hvad de mener, af frygt for at miste deres job, og hvordan medarbejdere er blevet noteret i en ’lille sort bog’ efter at have udtalt sig kritisk til pressen.
Henning Jørgensen er overrasket over, at demokrati og medbestemmelse optager pædagogerne så meget.
»Men de vil åbenbart selv være med til at bestemme, tage ansvar og ytre sig frit i større forsamlinger og medier uden at føle pres fra ledelsen. Det siger noget om, at fagbevægelsen skal arbejde mere for medbestemmelse,« siger han.
Efter kongressen er BUPL’s opgave at arbejde videre med de prioriterede temaer og omsætte dem til konkrete målsætninger.

Hot lige nu
Her er de tre pædagogiske udfordringer, som kongressen har bedt BUPL prioritere særligt højt indtil næste kongres om to år.

1. Psykisk arbejdsmiljø og sygefravær
Nationalt ligger pædagoger i top blandt faggrupper, når det gælder belastninger i det psykiske arbejdsmiljø. Det skyldes især højt arbejdstempo, store følelsesmæssige krav, manglende mulighed for at levere kvalitet i arbejdet samt manglende indflydelse i arbejdet. Sygefravær hænger tæt sammen med det psykiske arbejdsmiljø: Hvis en institution har et højt sygefravær, er der risiko for at skabe en ond spiral, fordi kollegerne skal løbe stærkere, når flere er syge.
BUPL vil arbejde for at mindske den psykiske nedslidning og samtidig skabe bedre betingelser for at udføre det pædagogiske arbejde.

2. Arbejdsvilkår og løn
Pædagogerne står i et krydspres mellem på den ene side deres pædagogiske viden og værdier og på den anden side de arbejdsvilkår og fysiske rammer, der er for pædagogisk arbejde. Mulighederne for at arbejde kvalificeret bliver begrænset af rammer og vilkår. Det medfører sygdom, færre aktiviteter og mindre rummelighed, samtidig med at forældresamarbejdet svækkes. Pædagogerne får for lav løn i forhold til faggrupper med tilsvarende kompleksitet og ansvar. Og løn er mere end betaling for arbejde. Løn giver også status og anerkendelse.
BUPL vil arbejde for større indflydelse på arbejdstid, indhold og opgaver, for pædagogernes fastholdelse i beskæftigelse og for udmøntning af lokal løndannelse.

3. Demokrati og medbestemmelse – ytringsfrihed og kritik
De vilkår, pædagogisk arbejde foregår under, er altid besluttet af nogle og kan forandres. Derfor er ytringsfriheden og retten til at være kritisk nødvendig. Nogle pædagoger føler, at de får mundkurv på, når vilkårene forringes, eller at deres kritik afvises med: ’det er ikke noget, vi kan gøre noget ved’. Men interne faglige uenigheder kan skabe frugtbar udvikling, hvis debatten holdes fri af personspørgsmål og har et undersøgende og konstruktivt sigte.
BUPL vil blandt andet understøtte pædagogerne, så de kan italesætte hverdagens pædagogiske udfordringer og få mod til at fortælle om deres oplevelser.

Kongressens prioritering af pædagogernes øvrige store udfordringer:
4. Synlighed og faglig stolthed
5. Tid
6. Inklusion
7. Uddannelse og efter-/videreuddannelse
8. Ledelsesudfordringer
9. Forældresamarbejde

Kilde: Kongresdebatoplæg om ’Pædagogiske udfordringer i hverdagen’.

Læs kongresoplægget på kortlink.dk/fbhv