Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
Lær af os. På Musikslottet er vi alle venner
Af: Kurt Balle Jensen
Pædagogerne i tre daginstitutioner i Skive samarbejder om at gøre musikken til en inkluderende aktivitet. De vil bruge musikken til at skabe venskaber i en tid med mange tosprogede børn og de sproglige udfordringer.


Det ville vi
Vi ville se, om vi ved at bruge musikken som værktøj kunne give børn et fælles sprog, selvom de kommer fra forskellige kulturer. Vi ønskede at give børn med sproglige udfordringer mulighed for at få succesoplevelser ved at kommunikere gennem musik. Vi håbede at skabe et grundlag for, at børnene gennem kreativ udfoldelse kunne få venner, selvom de måske havde svært ved at forstå hinanden. Vi ville give børnene mulighed for at glemme sig selv og leve sig ind i musikken på en måde, så også de mere stille børn kunne blive grebet af musikken og være med.

Sådan gjorde vi
Vi fik gennem Skive Kommune mulighed for at komme med i projektet Europæiske Kulturbørn. Vi gik tre daginstitutioner sammen og etablerede et tæt samarbejde med Skive Musikskole, som vi jævnligt besøgte. Vi lod musikken være samlende uden at satse på store opsætninger – en simpel trommerytme kunne skabe en særlig stemning. Børnene spillede højt, lavt og efter tur, og fik lov til at gå amok med instrumenterne, men efter aftalte spilleregler. Musikken og dansen var det sprog, alle forstod.

Det lærte vi
Vi lærte, at vi gennem musikken kunne se nye sider af det enkelte barn, og at børnene så sig selv og hinanden i et nyt lys. Vi oplevede, at børnene dannede nye venskaber, også på tværs af institutionerne. Børnene håbede at gense en ven, når turen gik til musikskolen, som de kaldte Musikslottet. Vi lærte, at musikken overvinder sproglige udfordringer, og vi opdagede, hvor meget vi voksne selv lærte af projektet. Arbejdet med aktionslæring og vores refleksioner har således haft betydning for vores pædagogiske praksis i de enkelte institutioner.

Vores råd til andre
● Skab samarbejde med kunstnere, og omsæt det i pædagogisk praksis.
● Samarbejd med andre institutioner, og oplev, hvor meget man kan lære af hinanden.
● Lad være med at tro, at det kræver store færdigheder at bruge musikken. Gør musikken til en del af hverdagen, så instrumenterne ikke kun står og samler støv.

Om projektet
De tre børnehaver Paletten, Lærkereden og Apoteker Norgaards Børnehave er sammen i projekt Musik som fælles sprog, der har kørt i to måneder, og som bliver fulgt op med nye kulturprojekter. Det hele er et led i projektet Europæiske Kulturbørn, der udspringer af Kulturprinsen Viborg og er en del af Kulturby Aarhus 2017. Institutioner fra andre nordiske/baltiske lande deltager også i projektet. Vil du høre mere om projektet kan du ringe til daginstitutionsleder Grethe Bach Jørgensen, Apoteker Norgaards Børnehave, på tlf. 9915 3555 eller læse mere på kulturprinsen.dk