Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 30
Arbejdsmiljø: Små ændringer - store resultater
En lille arbejdsmiljøindsats kan dæmpe støjen i børneinstitutioner, konkluderer et pilotprojekt i to SFO'er og to daginstitutioner i Allerød. De ansatte har også fået bedre spise-, ryge- og motionsvaner af at deltage i projektet.
Af: Trine Vinther Larsen
Mange bække små gør en stor å. Trods få store vandløb i Allerød Kommune er det velkendte ordsprog et godt billede på kommunens indsats for at dæmpe støjen og forbedre sundhedsvanerne i kommunens SFO'er og daginstitutioner.

Kommunen har ved at foretage ganske små ændringer i for eksempel indretningen i daginstitutionerne eller i måden, der tales sammen på under middagsmåltidet, formået at sænke især støjniveauet markant.
"Vi har ikke haft millioner til at gøre alle mulige ting, men vi har gennemført et projekt, som viser, at man ved at ændre meget små ting i hverdagen kan ændre store ting i det lange løb," fortæller sikkerhedsleder i Allerød Kommune, Tina Ellesgaard.

Støj var udbredt. En stor spørgeskemaundersøgelse om sundhed og arbejdsmiljø på kommunens arbejdspladser fra 2006 viste, at der var behov for arbejdsmiljøforbedringer, ikke mindst i kommunens daginstitutioner. Her sagde 93 procent af de ansatte, at de konstant eller med jævne mellemrum følte sig udsat for støj.
Kommunen tog konsekvensen og gennemførte i de næste to år et pilotprojekt i to tilfældigt udvalgte SFO'er og to daginstitutioner. For hver institutionstype gjaldt det, at den ene var interventionsinstitution og den anden kontrolinstitution:

I interventionsinstitutionerne skulle pædagogerne dæmpe støjen både ved at ændre den fysiske indretning og pædagogikken. For eksempel installerede de dæmpet lyssætning og skabte afskærmede legerum. Under måltiderne blev der indført regler om kun at tale sagte med sidemanden og ikke råbe gennem lokalet. Små ændringer, der viste sig at virke.
"Et af de mest tankevækkende resultater er, at væsentligt flere af de ansatte nu oplever, at de faktisk kan gøre noget ved arbejdsmiljøproblemerne," siger Tina Ellesgaard.

Efter interventionen mener 42 procent af medarbejderne mod kun syv procent før, at de har meget gode muligheder for at gøre noget ved belastende forhold i deres arbejde. I forhold til støj føler færre sig udsat for støj, og færre skal hæve stemmen for at trænge igennem til børn og kolleger. Færre oplever støjsymptomer som hørenedsættelse, støjoverfølsomhed eller kortvarig ringen for ørerne. Og stress, hovedpine og træthed er der også blevet mindre af i interventionsinstitutionerne, viser spørgeskemaundersøgelsen.

Sund sidegevinst. Både sundhedsundersøgelsen og det nye pilotprojekt i daginstitutionerne har Allerød Kommune gennemført sammen med Kræftens Bekæmpelse.
Inge Haunstrup Clemmensen, overlæge og forsker i Kræftens Bekæmpelse, fortæller hvorfor.

"Vi kan ikke nøjes med at beskæftige os med, hvad man direkte får kræft af. Vi må også tage os af andre sundhedsspørgsmål, som indirekte har indflydelse på, hvor udbredt kræft er," siger hun, og fremhæver, at undersøgelser viser, at for eksempel støj har stor indflydelse på folks sundhedsvaner.
"Støj betyder meget for din trivsel, og hvis ikke du trives, er der en tendens til, at du også får dårlige sundhedsvaner. Er du meget udsat for støj, kan du for eksempel have sværere ved at holde op med at ryge," siger Inge Haunstrup Clemmensen.

En sidegevinst. Pilotprojektet i Allerød spørger derfor også til de ansattes sundhedsvaner, og der en sidegevinst ved projektet: Efter at have arbejdet med støj og sundhed i interventionsinstitutionerne, er flere ansatte begyndt at dyrke mere motion, gå flere ture og spise mere grønt og fiberholdigt. En større andel end før siger, at de spiser mindre fedt og drikker mindre sodavand. Og nogle er gået fra at ryge dagligt til kun at tænde smøgen ugentligt.

"Den ene gode forandring følges op af flere. Og ofte har det stor betydning, at du oplever, at selv små ting nytter. Det giver mod på mere. En lille ændring i hverdagen kan gøre stor forskel over lang tid. Det gælder en lille nedsættelse af støjen, det at gå tur hver dag, eller huske at børste tænder hver aften," siger Inge Haunstrup Clemmensen.

• Læs om pilotprojektet i rapporten: 'Sundhedsfremme og støj - I Allerøds dag­institutioner'. Af Brian Køster, Bodil Schroll Harboe og Inge Haunstrup Clemmensen. Kræftens Bekæmpelse. April 2008.