Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2011 Nr.: 05
Timetal kommer på bordet
Indtil nu har det ikke været muligt at se, hvor mange timers undervisning de pædagogstuderende kunne få. Nu bliver tallene offentliggjort.
Af: Signe Strandby Nielsen
Pædagogstuderende på nogle uddannelsessteder får dobbelt så mange undervisningslektioner som deres medstuderende på andre. Det viser en undersøgelse lavet af BUPL, De Pædagogstuderendes Landsorganisation (PLS), Dansk Magisterforening og Socialpædagogernes Landsforening.
Organisationerne bag undersøgelsen har anbefalet, at professionshøjskolerne offent­liggør antallet af undervisningslektioner. Den anbefaling er nu taget til efterretning. Professionshøjskolernes Rektorkollegium har nemlig besluttet at indhente og offentliggøre timetal for alle pædagoguddannelser.
Laust Joen Jakobsen, formand for rektorkollegiet, er glad for, at der er kommet fokus på antallet af undervisningstimer.
"Jeg synes, undersøgelsen peger på et behov for at tydeliggøre de forskellige uddannelsestilbud over for de studerende, der måtte søge ind på pædagoguddannelsen. Så kan de se, hvad de kan forvente at få," siger han.

Pres fra flere sider. Allan Bauman er faglig sekretær i BUPL med ansvar for uddannelsesområdet, og han har længe efterspurgt, at timetallene kommer på bordet. Så han er begejstret for udmeldingen.
"Det er alle tiders. Vi har gennem flere år
efterspurgt, at det tydeliggøres, hvilke betingelser de studerende studerer på," siger han.
Allan Baumann understreger, at målet med at få timetallene frem ikke er at 'banke professionshøjskolerne i hovedet', men at få en diskussion om udnyttelse af ressourcerne. Allan Bauman ønsker heller ikke en ensretning af pædagoguddannelserne.
"Vores ønske er ikke, at der skal være lige mange timer alle steder. Der skal være plads til, at man kan arbejde med forskelligheder, men en 100-procents forskel på antallet af undervisningstimer er jo ret meget. Hvis nogle uddannelsessteder har truffet nogle valg om at gøre det på en bestemt måde, så er det jo legitimt nok. Der er jo ikke en rigtig måde at gøre det på," mener han.
Kathrine Bødker Tegllund, faglig sekretær i PLS, er positivt overrasket over, at rektorkolle­giet nu har besluttet at offentliggøre antallet af undervisningslektioner.
"Det må være, fordi der har været et pres fra flere sider om at få tallene frem i lyset. Jeg forventer, det giver genlyd i Undervisningsministeriet, så man vil øge undervis­ningstaxametret til pædagoguddannelsen, og vi kan få mere undervisning," siger hun.