Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2018 Nr.: 03 Børn&Unge som e-paper
Fare for nedslidning. Ældre kvinder knokler mere end mænd
Arbejdet bliver ikke tilpasset folks alder i kvindefag, sådan som det ofte sker i mandefag. Derfor har kvinderne større risiko for nedslidning, viser nyt, internationalt studie. Seniorfridagene kan forebygge.
Af: Mikkel Prytz
Når alderen sætter ind, og kroppen begynder at blive svagere, er det på mange arbejdspladser naturligt, at de ældre medarbejdere får nye, anderledes arbejdsopgaver, der svarer til deres fysiske formåen.
I hvert fald i de mandsdominerede brancher, men sådan ser det ikke ud i de typiske kvindefag. Mens andelen af mænd, der har fysisk krævende arbejdsstillinger, falder markant med alderen, er andelen for kvinder med fysisk krævende job omtrent den samme, lige meget hvilken aldersgruppe man kigger på.
Det viser et nyt studie af forskere fra Danmark og Tyskland, som bygger på spørgeskemasvar fra flere end 5.000 medarbejdere.
»Der er meget stor forskel på, hvordan man tilrettelægger arbejdet i forhold til alder i forskellige fag. Indenfor flere typiske mandefag er det sådan, at når medarbejderne bliver ældre, får de i højere grad mere administrative job eller andre funktioner, der er mindre fysisk krævende. Men indenfor kvindefag som rengøring eller SOSU-fag ser du ofte en 60-årig udføre det samme arbejde som en 20-årig,« siger Andreas Holtermann.
Han er professor ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), som er en af partnerne i det internationale studie.

Mangler viden. Selvom pædagogfaget ikke er fysisk hårdt på linje med bygge- og anlægsbranchen, oplever mange pædagoger ifølge Andreas Holtermann deres arbejde som fysisk anstrengende.
»Det er ikke kun i de klassiske, tunge fag, der kan være problemer. Vi ved fra pædagoger selv, at de er trætte efter arbejde, har mange smerter og et højere sygefravær end andre,« siger Andreas Holtermann.
Faktisk er NFA i gang med at undersøge pædagogers arbejdsmiljø, netop for at få viden om, hvor fysisk krævende arbejdet er.
»Vi er ude i flere vuggestuer for at observere og måle, hvor fysisk anstrengende jobbet er. Vi undersøger blandt andet, hvor mange skridt pædagogerne går, og hvor meget de bøjer sig ned, og hvor meget de sidder på gulvet. Men eftersom undersøgelserne foregår netop nu, kender vi endnu ikke svarene,« siger Andreas Holtermann, som efterlyser mere viden om, hvor fysisk krævende de enkelte fag er.
»Når vi ved det, bliver det store spørgsmål, hvordan man tilrettelægger og tilpasser arbejdet, så det passer til medarbejdernes alder. Det gør man helt naturligt i nogle fag, mens det slet ikke forekommer i andre fag,« fortæller Andreas Holtermann.
Spørgsmålet om, hvordan man tager hensyn til ældre medarbejdere, har været aktuelt under overenskomstforhandlingerne.
Et af de vigtige krav for arbejdsgiverne i Kommunernes Landsforening (KL) har handlet om at begrænse retten til seniorfridage.
I dag er seniorfridage en ret for alle pædagoger fra det år, de fylder 58. Det betyder, at ældre pædagoger har mulighed for at holde fem ekstra fridage med løn om året. Men KL har under forhanlingerne stillet krav om, at seniorer først skal kunne få seniorfridage fem år før folkepensionsalderen. Et krav, som fagbevægelsen har kæmpet imod med næb og kløer.
Forskerne bag den nye undersøgelse har ikke kigget på seniorfridage. De har alene undersøgt, hvor fysisk krævende arbejdet opleves for mænd og kvinder i forskellige aldre i forskellige fag, fortæller Andreas Holtermann.
»Men seniorfridage er et af flere tiltag, der øger sandsynligheden for, at ældre holder til at arbejde længere. Et arbejde behøver ikke at være særligt tungt, før det er svært at holde til for ældre medarbejdere,« oplyser han.

Sund fornuft. Bo Netterstrøm, dr.med., har gennem mange år forsket i arbejdslivets indvirkning på menneskers fysiske og psykiske helbred. Ham bekendt er det ikke blevet undersøgt, hvilken effekt det har, at ældre medarbejdere har ret til flere fridage om året end deres yngre kolleger.
»Men det er almindelig sund fornuft, man ikke overkomme det samme, som man har kunnet tidligere, når man kommer op i årene. Det må man som arbejdsgiver respektere ved at kompensere og sætte tempoet lidt ned,« siger Bo Netterstrøm.
Han ser seniorfridage som et af de tiltag, der sammen med individuelle seniorordninger om kortere arbejdsdage eller færre ugentlige arbejdsdage kan være med til at gøre det attraktivt for ældre at blive på arbejdsmarkedet.
»Folk har jo et valg, når de kommer op i årene, om de vil holde op med at arbejde eller ej. Og alt, hvad der kan være med til at kompensere for, at arbejdspresset bliver for stort for ældre medarbejdere, vil hjælpe med til, at folk bliver længere i arbejde,« siger han.

Pædagoger:
Vi har et hårdt fysisk arbejde

Mange pædagoger oplever at have et fysisk anstrengende arbejde. På flere punkter er pædagoger mere udsatte end den gennemsnitlige danske medarbejder, eksempelvis når det gælder:

Smerter hver uge 40 %
Mange vrid i ryggen 38 %
Bærer eller løfter meget 40 %
Kilde: Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).