Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
BUPL: Vi undgår en massakre
Det udskældte omprioriteringsbidrag er fjernet i økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Vi undgår dermed, at børneområdet bliver slagtet, siger BUPL.
Af: Trine Vinther Larsen
Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen landede fredag den 10. juni 2016 en aftale om kommunernes økonomi for 2017, hvor det meget udskældte omprioriteringsbidrag blev taget af bordet.
Oprindeligt krævede regeringen, at kommunerne med omprioriteringsbidraget skulle spare syv milliarder kroner på velfærden fra 2017 til 2019. Det svarer til et tab på 22.000 kommunale stillinger, og børneområdet stod til at miste op mod 2.600 pædagogiske stillinger.
»Det ville være en ren massakre af børneområdet, der i forvejen er presset af historisk dårlige normeringer,« siger BUPL-formand Elisa Bergmann.
Set i det lys, er det nærmest en lettelse, at kommunerne i stedet for skal foretage effektiviseringer for 500 millioner kroner fra 2018. Men der er stadig grund til bekymring.
»KL fortjener ros for deres indsats i forhandlingerne, men vi står altså stadig foran en nulvækst, der vil ramme antallet af pædagoger i vuggestuer, børnehaver og skoler,« siger Elisa Bergmann.
Hun roser også pædagoger og forældre, som sammen med fagforeninger har kæmpet imod omprioriteringsbidraget, lige siden det i sommeren 2015 blev aftalt. Og en Epinion-undersøgelse, viser, at tre ud af fire forældre var imod omprioriteringsbidraget.
Det udskældte omprioriteringsbidrag er nu væk, men ved den kommende finanslov skal der kæmpes videre for, at regeringen afsætter flere midler til børneområdet, understreger Elisa Bergmann.
»Pædagogerne skal i de kommende år både klare et stigende antal flygtningebørn og et stigende børnetal. Det klarer vi gerne, men så skal der selvfølgelig ansættes flere pædagoger til at løfte opgaven,« siger hun.
En prognose fra KL viser, at der alene på grund af flygtningesituationen er brug for 1.200 flere pædagoger i institutionerne.