Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
Her er sygefraværet lavt. Pædagogisk servicetjek giver få sygedage
Nyborg Heldagsskole har lavt sygefravær, godt arbejdsmiljø og tilfredse forældre. Forklaringen er medindflydelse, tillid fra ledelsen og lige vilkår for lærere og pædagoger, mener tillidsrepræsentant.
Af: Mikkel Prytz
Et årligt pædagogisk servicetjek, lige vilkår for lærere og pædagoger og såkaldt tillidstid, som den enkelte pædagog selv bestemmer over. Det er tre af de vigtigste forklaringer på, at Nyborg Heldagsskole kan holde syge fraværet blandt sine ansatte nede på omkring 6 sygedage om året.
Det er under halvdelen af de 13,9 sygedage, som pædagoger ifølge en ny opgørelse fra BUPL i gennemsnit havde i 2016.
»Vores lave sygefravær hænger blandt andet sammen med, at vi som medarbejdere har stor indflydelse på at tilrettelægge arbejdet og føler et meget stort ejerskab over institutionen,« siger Kate Ibsen, tillidsrepræsentant på heldagsskolen, der har 17 BUPL-medlemmer ansat.
Hun fremhæver især skolens pædagogiske servicetjek, som er en årlig mødedag, hvor medarbejdere og ledelse i fællesskab tager det pædagogiske arbejde op og diskuterer udfordringer i dagligdagen.
»Hvordan modtager vi børnene, når de kommer ind om morgenen? Hvordan strukturerer vi hverdagen? Holder vi fælles frikvarter eller i mindre grupper? Vi diskuterer alle de lavpraktiske spørgsmål, og bagefter skriver vi vores aftaler ned, som vi så forholder os til i hverdagen i den kommende tid,« fortæller Kate Ibsen.

Arbejder altid i team. På Nyborg Heldagsskole arbejder lærere og pædagoger i team, og begge faggrupper er altid repræsenteret i et team.
»Vi pædagoger oplever at have de samme vilkår som lærerne. Vi har god forberedelsestid, gode arbejdstider og også forholdsvis god løn, og det er vigtigt for os og vores trivsel på arbejdet,« siger Kate Ibsen.
»Selvfølgelig er der en klar arbejdsdeling, så lærerne står for det lærerfaglige, og vi står for de socialpædagogiske aktiviteter. Men der er ikke en fornemmelse af, at noget arbejde er mere vigtigt end andet. Vi er ikke bare radiatorpædagoger.
Vi bidrager med det, vi er gode til i undervisningen, og lærere og pædagoger supplerer hinanden godt,« tilføjer hun.

Fuld tillid. Kate Ibsen har været ansat på Nyborg Heldagsskole i 25 år. I den tid er ­skolen vokset fra at være et lille tilbud til 8 elever til i dag at have 108 elever.
Det er ikke blot medarbejderne, som er tilfredse med skolen. I en undersøgelse fra 2015 blandt forældre til børn i skoletilbud i Nyborg Kommune scorede skolen 4,5 ud af 5 mulige point i samlet tilfredshed og lå dermed klart i spidsen blandt skolerne i kommunen. Skolen vandt desuden kommunens arbejdsmiljøpris i 2016.
Kate Ibsen er sikker på, at det gode arbejdsmiljø og det lave sygefravær på skolen hænger sammen med den tillid, som ledelsen viser medarbejderne.
»I forhold til andre pædagoger i kommunen har vi eksempelvis seks timers tillidstid om ugen. Det er tid, hvor vi ikke er sammen med børnene.
Den kan bruges til forberedelse, og vi må gerne arbejde hjemmefra,« siger Kate Ibsen og fortæller, at tillidstiden er fleksibel, således at medarbejderne selv placerer den.
»Lederne har fuld tillid til, at vi kan administrere den opgave. Og de viser i det hele taget tillid til, at folk er engagerede og ambitiøse og lever op til de krav, der bliver stillet til dem,« tilføjer Kate Ibsen.

Kun SoSu’erne har flere sygedage
Årligt sygefravær (dage, gennensnit) for udvalgte faggrupper

SoSu 15,9
Pædagog 13,9
Dagplejer 13,3
Pædagogmedhjælper 13,3
Lærer 11,2
Sundhedspersonale 10,8

Kilde: Kommunernes og Regionernes Løndatakontor

Infektioner og virus topper
Årsag til pædagogers sygedage i 2016

Infektioner, virus mv. 31 %
Stress, arbejdspres 25 %
Længerevarende sygdom/operation 20 %
Andre årsager 11 %
Dårlig ryg mv. 06 %
Arbejdsulykke 04 %
Psykiske lidelser, fx depression 03 %

Kilde: BUPL’s medlemsundersøgelse 2017, bygger på svar
fra 1.026 pædagoger.