Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2017 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
FORSKNING: Nyt samspil skal styrke udsatte børn
Forskere og pædagoger skal sammen undersøge, hvordan et engageret samspil mellem voksne og børn kan gøre en forskel for 80 udvalgte børn på Lolland, fortæller adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi Lone Svinth.
Af: Marie Bille
Hvad undersøger du?
»Vi undersøger, hvordan et mere frugtbart voksen-barn samspil kan mindske kulturelle, sociale og emotionelle udfordringer for de børn, som pædagogerne oplever, er i en udsat position. Det kan fx være børn, der har mange konflikter med andre børn og voksne, begrænsede sprogkundskaber eller ringe selvregulering. Vi vil udvikle et samspil, der kan styrke børnenes sprog, opmærksomhed og selvregulering. Vores udgangspunkt er, at det kræver, at pædagogerne møder børnene på nye måder. Vi henter inspiration fra legen, hvor barnet får mulighed for at udforske sine egne interesser og at bidrage til praksis. Der er stadig meget fokus på læring i dagtilbud, hvor det handler om, at de voksne sætter sig noget for med børnene. Vi vil prøve at bryde med den meget voksenstyrede tænkning om, hvor og hvornår børnene lærer. Vi skal gøre det meget mere på børnenes præmisser.«

Hvorfor er det vigtigt?
»Pædagogiske læreplaner har ikke mindsket den negative sociale arv, og der er stadig mange børn, der ikke er klar til skolen efter børnehaven. Jeg tror ikke, det er læreplanerne pr. definition, der er udfordringen, men måden, man arbejder med dem på, som er alt for fokuseret på de voksnes perspektiv. Den mest afgørende enkeltfaktor for barnets udvikling i dagtilbud er kvaliteten af interaktionen mellem barn og voksen. Det gælder for alle børn, men især for børn i udsatte positioner. Forskningen viser, at når det pædagogiske personale er respektfuldt overfor børn, lytter til dem, svarer venligt og imødekommende og hjælper dem i konfliktsituationer, så har det positive socio-emotionelle virkninger. Det giver børnene selvværd og motivation til at lære. Men forskning viser også, at dagtilbud pædagogisk har svært ved at skabe frugtbare udviklingsmuligheder, bl.a. fordi udsathed bliver betragtet som individets problem fremfor et kollektivt og relationelt problem.«

Hvordan skal I gøre?
»Vi har valgt at gå derhen, hvor problemerne er størst. Vi tager til Lolland, for det er svært at finde en kommune, der er mere belastet. Der kan vi forhåbentlig være med til at gøre en forskel. Fra Lolland Kommune deltager knap 30 pædagoger og medhjælpere fra syv dagtilbud. Gennem projektperioden arbejder de konkret med deres samspil med knap 80 udvalgte børn. Vi har meget fokus på, hvilke udfordringer pædagogerne selv oplever med børnene. Vi skal udfordre den måde, vi tænker på om børnene. Vores udgangspunkt er, at det ikke er barnet, men relationerne, der er problemet. Pædagoger skal hele tiden tænke: ’Hvordan kan jeg som pædagog skabe forudsætningerne for det frugtbare møde og deltagelsen’. Det er et radikalt brud med den måde, man har tænkt læreplanerne og faktisk også med den måde, man driver pædagogik på i mange institutioner. Videooptagelser er et super værktøj, som vi skal bruge og reflektere over og udvikle praksis ud fra.«

Om forskeren
Lone Svinth er adjunkt og ph.d. i pædagogisk psykologi på Institut for Uddannelse og Pædagogik, DPU. Hendes fokus er samspil og læring i dagtilbud, hvor hun undersøger børns deltagelsesmuligheder i lyset af samspillet med det pædagogiske personale. Det toårige forskningsprojekt har titlen ’Chancelighed gennem legende lærende samspil - Engagerede voksen-barn samspil som udviklingsgrundlag for børn i udsatte positioner’. Projektet har modtaget støtte fra Velux Fondens nye tværgående program, der sætter fokus på samarbejde mellem humanvidenskabelig forskning og praksis.