Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 04
BUPL mener: Forslag fra skattekommissionen skader den danske model
Skattekommissionens forslag er bare endnu et af en lang række af angreb på den danske model
Af: Henning Pedersen
Den danske model for indretningen af arbejdsmarkedet har bevist sit værd gennem mange år. Kombinationen af tryghed og fleksibilitet, og aftalesystemet, hvor arbejdsgiver og arbejdstager i fællesskab tager ansvar for udviklingen, har sikret stabilitet på arbejdsmarkedet, og det har vist sig at være klart bedre og mere velfungerende end i mange andre lande.
Men den danske model har en vigtig og grundlæggende forudsætning: Et flertal - helst alle - arbejdsgivere og arbejdstagere skal være medlem af de organisationer, som forhandler aftalerne på deres vegne. Ellers mister systemet sin legitimitet. Den forudsætning ser skattekommissionen, som fremlag-de sin rapport i denne uge, desværre stort på.
Et af forslagene vil nemlig - hvis det gennemføres - indebære, at man kun får fradrag på 25 procent af udgifterne til fagforenings og a-kassekontingenter mod tidligere 33 procent. Hvis forslaget bliver til virkelighed, vil det gøre det dyrere for lønmodtagere at gå på arbejde - hvis de vel at mærke stadig vil være med til at understøtte den danske model gennem et fagforeningsmedlemskab.
Skattekommissionens forslag er bare endnu et af en lang række af angreb på den danske model.
Et par andre eksempler på forringelser er regeringens beslutning om at give kommunerne ansvaret for jobindsatsen både for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere. Vi frygter, at det vil føre til en nedprioritering af regulær uddannelse og kompetenceudvikling til fordel for en hurtigt-i-job-tilgang til de ledige. Samtidig så vi også forslag i arbejdsmarkedsreformen, der ville forringe reglerne på dagpengeområdet og dermed værdien af et a-kassemedlemskab.
Den nedsættelse af fradraget, som skattekommissionen nu foreslår, vil ikke få den danske model til at smuldre med det samme. Men gennemføres det, er det endnu et led i at forrykke styrkeforholdet i den danske model. Det vil på sigt stække viljen til i fællesskab at søge løsninger, som er gode for både arbejdstager og arbejdsgiver.
Det er uansvarligt at snige en sådan ændring af den danske model ind ad bagdøren. Ikke mindst i en tid, hvor en økonomisk krise banker på fordøren. Den danske model er nu som altid den bedste løsning, vi har, både når arbejdsmarkedet står overfor problemer og i fremgangstider. Håbet er derfor, at et flertal i folketinget vil afvise at gennemføre en skattereform, hvis den gør det mindre attraktivt at tage del i ansvaret for et godt arbejdsmarked i Danmark ved at være medlem af en fagforening.