Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2001 Nr.: 09
Arbejdspladsvurderinger; Vi har ikke tid
22 ud af 40 institutioner i Århus Amt har ikke udarbejdet de lovpligtige arbejdspladsvurderinger, viser en rundspørge, som Børn&Unge har foretaget
Af: John Peters
Selv om det har været et lovkrav siden 1997, har ikke engang halvdelen af daginstitutionerne i Århus Amt udarbejdet arbejdspladsvurderinger, APVer.
Børn&Unge har ringet til 40 tilfældigt udvalgte institutioner, og kun 18 af de adspurgte havde udarbejdet APVerne.
»Vi har simpelthen ikke haft tid,« lyder en enslydende forklaring. »Den tid, vi skal bruge på APVerne, går fra børnene, og de ser ikke for meget til os til hverdag.«
Det store underskud af færdiglavede APVer undrer ikke BUPLñs arbejdsmiljøkonsulent Niels Bang Hansen:
»Mine værste anelser er blevet bekræftet. Sikkerhedsrepræsentanterne og lederne er pressede i deres daglige arbejde, og nogle betragter APVerne som lidt af en papirtiger - endnu et stykke administration, som bliver pålagt en i forvejen trængt personalegruppe. Andre tvivler også på, om det overhoved nytter at udarbejde APVer.«

Risikerer bøder. De institutioner, der endnu ikke har fået lavet APVer, risikerer en bøde, hvis Arbejdstilsynet opdager manglen.
»I første omgang vil vi give et påbud med krav om en tidsfrist til at få lavet APVen. Derefter skal institutionen dokumentere, at de har opfyldt påbuddet. Sker det ikke, mødes vi i byretten,« siger tilsynsførende hos Arbejdstilsynet i Århus Erik Christensen.
Endnu er ingen institutioner idømt straf for at undlade at udarbejde en APV. Kun i de tilfælde, hvor en manglende APV er en skærpet omstændighed i forbindelse med konkrete arbejdsulykker, er der faldet bøder,« oplyser Erik Christensen.

Daginstitutionerne kan hente hjælp til APVer på BUPLñs hjemmeside, hvor det er muligt at udprinte komplette sæt til brug for arbejdspladsvurdering. Der er mange fordele ved at bruge BUPLñs forslag til APV. Den er opbygget logisk punkt for punkt og tager ét arbejdsmiljøproblem ad gangen. Den henviser også til regler på området, og hvor det er muligt at hente hjælp eller få svar på spørgsmål.
BUPL vil i øvrigt have en opdateret version klar i løbet af få måneder. Adressen er http://www.bupl.dk.