Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 07 Børn&Unge som e-paper
GUIDE: Sådan slipper du kreativiteten løs med vand
Børn kan lære en masse og få gode erfaringer med materialer og egen krop, hvis de får lov til at eksperimentere med vand, viser ny forskning.
Af: Mikkel Prytz
En balje med vand midt på legepladsen, masser af skovle, bøtter og kander og værs’go. Bare gå i gang, unger!
Sådan et scenarie kan nok få sveden frem på panden hos mange pædagoger. Men et stort potentiale for leg og læring i vand går tabt, hvis man er alt for bange for at sætte gang i en vandkamp.
Det fortæller Michael Blume, cand.scient. og forfatter til kataloget ’Æstetik og eksperimenter i børnehaven’, der blandt andet fokuserer på børns kreative processer med vand.
»Vand er på mange måder et tiltrækkende element for børn. Det er et materiale, der ikke kan skæres i eller inddeles, men det kan opsamles, og når man rører ved det, bliver hele hånden omfavnet,« siger Michael Blume og fortsætter:
»Men det er især i kombination med andre materialer, at vand viser sine ­muligheder. De forskellige materialer kan blandes og forandre sig. Eller man kan bruge redskaber til at samle det op og lave et utal af eksperimenter.«

Et hav af fordele. Som del af et forskningsprojekt har Michael Blume observeret, hvordan pædagoger i en daginstitution kan bruge eksperimenter med vand i det pædagogiske arbejde.
Og udover den åbenlyse fornøjelse, som både børn og voksne har, når de undersøger og leger med vand, er der også mange positive egenskaber ved elementet, når man taler læringspotentiale.
»Børnene får kropslige erfaringer, når de arbejder med vand, fordi de selv er aktive og mærker elementet på deres egen krop. Og de får en stor erfaring med et materiale, der kan være varmt og koldt, blødt eller hårdt, blandes eller hældes over. De kan endda drikke det,« siger Michael Blume.
Læringspotentialet i vand er dog størst, når eksperimenterne er bevidst stillet op af pædagoger, mener forskeren.
»Der kan ikke stå en balje vand til rådighed hele året. Så taber vandet sin attraktionsværdi for børnene. Men som bevidst iscenesat pædagogisk aktivitet er vand et fantastisk element, der kan bruges i mange sammenhænge i løbet af hele året,« siger Michael Blume.

Hvad er vand?
Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk. Vand har den kemiske formel H2O, hvilket betyder, at et vandmolekyle er sammensat af to hydrogenatomer og et oxygenatom. Vand findes næsten overalt på jorden og er nødvendigt for alle kendte livsformer.
Ca. 70 % af jordens overflade er dækket af vand.
Pædagogen er van(d)vittig vigtig
Når børn skal eksperimentere og lege med vand, har du som pædagog flere vigtige funktioner:
Iscenesætter
Du iscenesætter børnenes eksperimenter. Du skal sørge for at stille forskellige materialer til rådighed, som giver grobund for leg og eksperimenter med farve, lyd, sanser og materialer.
Iagttager
Hold øje med børnenes leg, og se, hvornår de bliver optaget af deres eksperimenter med vandet.
Inspirator
Hvis børnene går i stå i legen, så husk at vise dem nye muligheder og inspirere dem til at eksperimentere med andre materialer.
Underviser
Det er oplagt at tænke i en naturvidenskabelig retning, når man arbejder med børn og vand. Tænk over at stille små forsøg op, som børnene kan være med til at udføre og lære af.

Hvordan lyder vand?
Der er mange måder at eksperimentere på med vand og lyd. Med en haveslange og en samling forskellige redskaber er der uanede muligheder for at træne høresansen. Som inspiration kan børnene eventuelt se en video med performancegruppen Stomp, der får alverdens lyde ud af vask, vand og køkkenredskaber. Derefter kan man eksperimentere selv.
Lad børnene sprøjte på forskellige genstande med vandslangen, og bemærk sammen med dem, hvordan fx en indkøbskurv lyder anderledes end en tom vandkande.
Lad et barn holde en stor foliebakke frem for sig som et skjold, og sprøjt direkte på bakken med forskellig kraft og stråletykkelse.
Skift foliebakken ud med gennemsigtig plastic, så barnet kan se vandet ­komme imod sig, samtidig med at lyden mod materialet er meget anderledes.
Sæt slangen til et vandrør, og lyt til vandet, der løber igennem røret.
Eksperimentér med andre materialer, fx flamingo eller træ, og lad børnene undersøge, hvilke lyde de kan frembringe.

En balje – mange muligheder
Sæt en balje med vand og en masse redskaber frem. Nærmest af sig selv vil børnene begynde på lege og undersøgelser. Mulighederne kunne fx være:
Med svampe kan man flytte vandet fra baljen over i andre genstande. Eller man kan tegne med vandet på fliser og vægge.
Se sammen med børnene, hvordan forskellige objekter opfører sig, når de sænkes ned i vandet.
Find sugerør frem, og lad børnene puste bobler i vandet. Sugerør kan også bruges til at tegne i den skummende overflade.
Sæt forskellige redskaber på vandet – synker eller flyder de?
Hæld sand i bunden af baljen, og gem små ting derunder. Lad børnene gætte, hvad de har fået fingrene i.

Et eksperiment
Vandfarver i stort format
Vand er en vigtig medspiller, når børn skal lære om farver, former og mønstre. Her er et forslag til et eksperiment, der bedst udføres udenfor med op til en halv snes børn:
Læg et stort stykke papir på jorden, hvor det skråner let.
1. Sæt en sprøjtepistol på haveslangen, og gør papiret vådt.
2. Sæt bøtter med farvepulver frem til børnene, og lad dem dekorere papiret. Farverne blander sig og danner nye farver, former og mønstre.
3. Lad børnene bruge store armbevægelser. Når børnene kaster farve på papiret, opstår der små eksplosioner af farve, og nye nuancer træder tilfældigt frem.
4. Sprøjt mere vand på papiret, og se, hvordan farverne flyder ud i hinanden på nye måder. Vandet ændrer også papirets overflade og danner krøller og buler, som giver farverne nye former.
5. Med små ark papir kan børnene tage aftryk af de steder, de særligt godt kan lide. Eller de kan tage billeder med et digitalkamera.
Vær åben over for børnenes input. Vil de eksempelvis blande jord eller blade ind i eksperimentet, kan der komme anderledes resultater ud af det.

Vand i vuggestuen og SFO’en
Eksemplerne i denne guide stammer fra eksperimenter i børnehaver, men ifølge cand.scient. Michael Blume har vand også masser af potentiale for læring og fordybelse for både yngre og ældre børn – i vuggestuen og SFO’en/skolen. Her er ekspertens råd til de mindste og de store.
I vuggestuen
I vuggestuealderen er vand et forholdsvis ukendt element for børnene, og derfor bør eksperimentelle ’forsøg’ holdes meget enkle. Der bør skabes et eksperimentelt miljø, hvor børn har mulighed for på en kropslig måde at opleve vand i mange forskellige former og egenskaber. Fx kan man i fællesskab bygge en snemand indendørs og kigge på, hvad der sker, når den smelter, ved at røre, se, smage osv.
I SFO’en
I SFO-alderen er børnene i stand til at gå i dybden og fokusere på en bestemt egenskab ved elementet vand. Det er ligeledes et væsentligt aspekt ved eksperimentel praksis, at pædagog og børn vælger et udsnit af virkeligheden og udforsker bestemte parametre af denne virkelighed. Fx i form af is, der kan produceres, belyses, farves og spises. Eller vanddamp, som man kan røre ved, høre eller eksperimentere med ved hjælp af forskellige sansesystemer og tekniske apparater.

Flere idéer til vandlege
Der er ingen grænser for, hvad I sammen med børnene kan finde på at undersøge og lege, når det gælder vand. Savner I inspiration, kan disse eksempler nok sætte liv i legepladsen.
Vandbane
Sæt nedløbsrør sammen til en lang vandbane, og lad børnene arbejde med at få vandet fra den ene ende af banen til den anden – eller byg skibe, og lad dem klare sig igennem banen.
Sæbebobler
Bland sæbevand i en balje, og lav sæbebobler med børnene. Forskellige redskaber kan bruges til at blæse store og små bobler.
Vand giver liv
Vand blomster og planter sammen med børnene, og tal med dem om, hvordan vandet giver liv til levende organismer.
Fra varme til kulde
Sæt spande med varmt og koldt vand frem, og lad børnene gå igennem de skiftende temperaturer.
Glidebane
En vandslange placeret på en lille bakke giver hurtigt en glidebane. Om sommeren bliver plasticsække nemt til en rutchebane, i frostvejr får man en isbane at lege med.
Legesider
Der er masser af inspiration til lege og aktiviteter med vand på nettet. Se eksempelvis sjovide.dk eller idespejd.dk.

Denne guide bygger på katalogerne ’Æstetik og eksperimenter i børnehaven’ af cand.scient. Michael Blume samt ’Æstetik og improvisation i børnehaven’ af lektor Sonja Svendsen. Katalogerne er udgivet af BUPL i samarbejde med Via University College. De kan downloades via BUPL’s hjemmeside. Du finder dem på bupl.dk/inspiration