Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2012 Nr.: 01
Det usædvanlige bliver normalt
Muligheden for at opdage et barn med problemer er mindre i en institutionen med mange børn fra udsatte familier. Opfattelsen af, hvad der er normalt, flytter sig. Det er pædagogerne opmærksomme på i Ellekærskolens SFO.
Af: Mikkel Kamp
Pædagoger, der arbejder i socialt belastede områder, risikerer at blive blinde over for problemer, som burde føre til underretninger. Det mener Bente Boserup, der er rådgivningschef i Børns Vilkår.
»Hvis man har 25 børn med problemer i et udsat område, vil opfattelsen af, hvad der er normalt, flytte sig. Det, som man vil underrette for i Hellerup, vil man ikke engang bemærke i et belastet område,« siger hun.
I Ellekærskolens SFO i det vestlige Aarhus, hvor de fleste børn kommer fra det sociale boligbyggeri Bispehaven, har pædagogerne netop fokus på den problemstilling.
»Vi er meget opmærksomme på, at vi bør underrette, hvis vi vurderer, at de ville have gjort det i Risskov,« siger Ditte Sletten, der er leder af SFO’en.
I nogle tilfælde sætter institutionen foranstaltninger i gang sammen med socialforvaltningen, uden at der er tale om underretninger. De prøver blandt andet at afhjælpe problemerne på netværksmøder.
»Vi tager altid udgangspunkt i barnet, men vi kigger også på familien. Hvis der er problemer i en familie, hvor begge forældre har posttraumatisk stress, går vi måske længere med netværksmøderne, inden vi skrider til underretninger,« siger Ditte Sletten og understreger, at når der er tale om vold trusler eller lignende, tøver personalet aldrig med at gå til politiet.

Ser det gode. Pædagogers anerkendende tilgang kan medvirke til, at de overser problemer. Hvis de ikke er særligt opmærksomme, kan de gode intentioner få negative konsekvenser, mener Rikke Svenningsen fra Blæksprutten – det kulturelle børnehus på Resedavej i Silkeborg.
»Vi arbejder ud fra et ressourcesyn, men nogle gange kan den gode intention slå over i sin modsætning. Vi kan være så optagede af at se det gode, at vi ikke ser problemerne. For hvem er det lige, vi sammenligner med? Hvis vi ser en udvikling hos et barn, skal vi undersøge, om den udvikling svarer til det normale. Derfor arbejder vi med udviklingsbeskrivelser af børnene, så vores vurderinger bliver baseret på fakta, i stedet for hvad vi synes,« siger lederen.
Hun tilføjer, at personalet er blevet efteruddannet i at arbejde med børn med særlige udfordringer.