Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 01
TEMA: MARERIDTET. Mærket for livet
Uretmæssige anklager om seksuelle overgreb på børn kan have alvorlige konsekvenser for den anklagede pædagog. Det fortæller overlæge i psykiatri Jørn Thykjær Mogensen.
Af: Julie Hardbo Larsen
Bliver du som pædagog uretmæssigt anklaget for pædofili eller overgreb på børn, kan det have alvorlige konsekvenser for dig både i øjeblikket og på længere sigt. Det fortæller Jørn Thykjær Mogensen, der er overlæge i psykiatri og konsulent i Arbejdsskadestyrelsen.
»Jeg har set en del af den slags sager. Belastningen er varierende afhængigt af sagens omfang, og hvor længe folk er anklaget, men i alle tilfælde er det en alvorlig belastning at blive anklaget for noget sådant,« siger Jørn Thykjær Mogensen.
»Når man bliver uskyldigt anklaget for så alvorlige ting som seksuelle overgreb, vil den første reaktion være chok. Det er naturligt, når anklagen pludselig rammer en som et lyn fra en klar himmel,« siger Jørn Thykjær Mogensen.
Men chokket er ikke det eneste. Jørn Thykjær Mogensen fortæller, at når man har en pædofili­anklage hængende over hovedet er der risiko for at udvikle alvorlige sygdomme som posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD), depressioner og angsttilstande.
»For at kunne kalde det PTSD skal der være en exceptionel kata­strofeagtig belastning. Det vil man ofte kalde det pres, som det er at være under anklage for seksuelt overgreb på børn. Det går folk virkelig nær,« siger Jørn Thykjær Mogensen.
Listen af typiske symptomer på PTSD, depression og angst er ifølge Jørn Thykjær Mogensen lang. Angst og ubehag, flashbacks, mareridt, søvnbesvær, koncentrationsbesvær, vagtsomhed, irritabilitet og overfølsomhed mod støj er blot nogle af de ting, man kan opleve.

Stemplet. Hvor mærket, man bliver af anklagen, handler ikke mindst om, hvorvidt ens omgivelser kender til sagen, og hvordan de håndterer den. Jo flere, der kender sagen, jo større er belastningen. Hvis det bliver kendt i lokal­området eller i medierne, måske endda i de landsdækkende medier, vil det oftest få større konse­kvenser, end hvis sagen holdes i en lille lukket kreds.
»Det er en svær belastning, hvis man bliver mistænkeliggjort af sine omgivelser, og måske endda af dem, man normalt er gode venner med,« siger Jørn Thykjær Mogensen.
Han fortæller, at mange pædofilianklagede oplever at møde afstand­tagen eller udfrysning og somme tider også chikane. Det kan være tilråb på gaden, udhængning på de sociale medier, for eksempel på Facebook, anonyme og tavse telefonopringninger. I få tilfælde blive de anklagede udsat for vold.
»Tavse telefonopringninger forstærker belastningen og giver anledning til yderligere frygt. For hvem er det, der ringer? Hvad vil de? Vil de tjekke, om man er hjemme, så de kan gøre et eller andet?« siger Jørn Thykjær Mogensen.

Mærket for livet. Ifølge Jørn Thykjær Mogensen får stort set alle pædofilianklagede symptomer på mistrivsel, mens sagen står på. Flertallet af uretmæssigt pædofilianklagede døjer med gener, efter at anklagen er frafaldet, og de er blevet frikendt. Man ved, at mange med PTSD får varige gener, og en del udvikler undvigeadfærd, hvor de undgår for eksempel personer og steder, som minder dem om det, de har været igennem.
»Det er ikke sjældent, man ser, at folk, som har været igennem sådan en anklage, føler sig tvunget til at starte på en frisk. De flytter til en anden by og får et andet job og håber så på, at det ikke bliver kendt dér, at der har været en sag,« siger Jørn Thykjær Mogensen.