Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2007 Nr.: 37
BUPL mener: Husk valgløfterne fra BUPL's ledertræf
Regeringen siger på den ene side, at der er blevet tilført flere midler til området samtidig med, at næsten alle institutioner har været ramt af besparelser.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen
Da valget blev udskrevet onsdag den 24. oktober, var 500 ledere samlet til det årlige ledertræf på Hotel Nyborg Strand.
Det første indslag på træffet var en politisk debat mellem Hans Andersen fra Venstre og Mette Frederiksen fra Socialdemokraterne. Fra talerstolene blev der lovet guld og grønne skove, mest konkret fra Socialdemokraternes Mette Frederiksen.
Man kan roligt sige, at debatten blev valgkampens første valgmøde. Hans Andersen startede debatten med at love flere hænder, mere i løn og bedre fysiske rammer. Også regeringens kvalitetsreform mente han, kunne skabe bedre forhold i institutionerne. Desværre fortalte han ikke konkret, hvordan han ville leve op til sine valgløfter.
Mere konkret var Mette Frederiksen, som lovede, at der fremover kun må være henholdsvis tre vuggestuebørn og seks børnehavebørn pr. pædagog. Endvidere lovede hun, at 80 procent af personalet skal bestå af uddannet personale, og at indsatsen for de udsatte børn skulle styrkes, så indberetningerne blev taget alvorligt.
Under debatten kastede de to folketingskandidater sig også ud i en talkrig om, hvorvidt normeringerne var faldet eller steget under den nuværende regering. I talkrigen inddrog Mette Frederiksen de tilstedeværende ledere, idet hun bad alle, som havde fået dårligere normeringer indenfor de sidste seks år, række hånden op. Ingen hænder røg i vejret! Derefter bad hun de ledere, som havde fået dårligere normeringer, om at række hånden i vejret. En skov af hænder rejste sig i salen. Dette er nok et billede på, hvordan mange pædagoger og ledere oplever debatten. Regeringen siger på den ene side, at der er blevet tilført flere midler til området samtidig med, at næsten alle institutioner har været ramt af besparelser.
Men begge politikere lovede som sagt forbedringer. Og hvis Hans Andersen og Mette Frederiksen holder, hvad de lover, bliver dette folketingsvalg måske enden på nedskæringer og besparelser på børn- og ungeområdet og begyndelsen på en helt ny tid.
I hvert fald er vi i BUPL gode til at huske, hvad politikere lover, og både jeg og de tilstedeværende ledere på ledertræffet har noteret valgløfterne.
Gid at politikernes ord og handling vil følges ad efter den 13. november.