Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2008 Nr.: 10
Efteruddannelse: BUPL frygter forringelser
Ny lov giver pædagoger mulighed for at bytte livserfaring ud med et efteruddannelsesbevis. BUPL er glad for anerkendelsen af, at læring også finder sted i praksis, men frygter, at de formelle uddannelser devalueres.
Af: Trine Vinther Larsen
I dag kan personer uden en studentereksamen søge merit for at komme ind på pædagoguddannelsen. Nu gør en ny lov om realkompetencevurdering det muligt for pædagoger også at søge en slags merit, når de skal efter- og videreuddanne sig. Tanken er, at man med masser af erfaringer fra arbejdslivet, foreningslivet eller diverse kurser i bagagen skyder genvej til en formel efteruddannelse.
BUPL har traditionelt været glad for meritordningen på grunduddannelsen, fordi den giver plads til mennesker med forskellig baggrund.
"Pædagoger bør være lige så forskellige, som de mennesker, de skal ud og arbejde med," siger forretningsudvalgsmedlem i BUPL, Allan Bauman.
Men han finder det problematisk, at man kan få hele eller halve efteruddannelser forærende, bare fordi man har været idrætsleder eller foreningsformand.

"Jeg er på den ene side glad for, at man anerkender, at mennesker opbygger kompetencer i praksis. Men man kan ikke sætte lighedstegn mellem praksislæring og formel uddannelse. Hvis loven betyder, at man kan få de samme eksamenspapirer ved at have arbejdet fem år i en institution og måske have deltaget i nogle kurser, som ved at være tre år på en uddannelse, så risikerer man at devaluere uddannelsen," siger han.
Kirsten Aagaard fra Nationalt Videncenter for Realkompetencevurderinger forstår godt BUPL's bekymring. Hun understreger, hvor vigtigt det er at sikre kvalitet i efteruddannelserne.
"Det står i lovbemærkningerne, at kvaliteten ikke må sænkes, og det vil vi også være meget opmærksomme på," siger hun.
Loven om realkompetencevurdering evalueres i 2011.