Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2003 Nr.: 46
Portostøtten fjernes
Børn&Unge får en ekstraregning på mindst 4,5 millioner kroner om året
Af: Ivan Enoksen
Kilometervis af dokumentation og motiverede protester fra stort set alle hjørner af det danske samfund - erhvervslivet, trossamfundene, kulturen, idrætten, fagbevægelsen og græsrødderne - nyttede ikke stort. Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om, at staten fra 1. marts holder op med at give støtte, så Post Danmark kan distribuere fagblade og tidsskrifter til nedsat takst.
Helt uden virkning har presset dog ikke været. Regeringen lover at følge udviklingen på området nøje, idet den forudsætter, at der ikke vil ske en markant forøgelse af posttaksterne.
Hvad regeringen forstår ved en markant forøgelse fremgår ikke eksplicit af aftaleteksten, men Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti har sagt, at der mellem forligspartnerne er enighed om, at portoen ikke må stige med mere end det beløb, statsstøtten reduceres med. Det drejer sig i gennemsnit om 1,20 kroner per distribueret eksemplar.
Hvis den forudsætning holder, hvilket Post Danmark i øvrigt betvivler, kommer det til at koste BUPL et sted mellem 4,5 og 5 millioner kroner mere om året at få Børn&Unge sendt ud til læserne. Hvis derimod bladet skal udsendes som adresseret tryksag, sådan som det ellers har forlydt, bliver ekstraudgiften på 11-12 millioner kroner.
Brancheorganisationen Dansk Fagpresse, som Børn&Unge er tilsluttet, siger i en kommentar til portoforliget, at det er i direkte modstrid med regeringsgrundlagets ord om at fremme en mediepolitik, der bygger på mangfoldighed og alsidighed. Forliget betegnes desuden som konkurrenceforvridende, fordi dagbladene bevarer deres portostøtte.