Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 51
Børn arver en skov
Byrådet i Århus har netop godkendt en usædvanlig gave fra en ældre mand. Han har testamenteret sin skov til kommunens børn og unge.
Af: Birgitte Avnesø
Et brev fra en af byens advokater tidligere på året, fik medarbejderne i Børn- og Ungeforvaltningen i Århus Kommune til at spærre øjnene op. Skrivelsen indeholdt et usædvanligt tilbud om at få en skov kvit og frit til brug for kommunens børn og unge.
Den glade giver er den 85-årige Carl Holm. Han har ingen arvinger, og han har derfor testamenteret sin skov til forvaltningen.
Det er en betingelse for gaven, at skoven bliver anvendt som fristed for børn og unge i kommunen, og at den bruges til udflugter og som tumleplads. Eventuelt kan man oprette en skovbørnehave.
En yderligere klausul er, at kommunen ikke må sælge skoven før tidligst 1. juli 2027. De betingelser har byrådet netop godkendt.
Ifølge ekspeditionssekretær Bent Sørensen har Børn- og Ungeforvaltningen ikke særlig forstand på skove, og derfor har kommunens Naturforvaltning besigtiget gaven.
Skoven er en naturmæssig perle med mange gamle træer og et lille vandløb. Den er især velegnet til udflugter og primitive overnatninger. Til gengæld kan den ikke bruges til skovbørnehave, fordi den ligger tæt på motorvejen, lyder konklusionen fra Naturforvaltningen.
Alligevel er kommunen glad for den specielle gave. Som en hyldest til giveren har forvaltningen derfor besluttet, at skoven skal navngives Carl Holms Skov.
Selvom giveren stadig er i live, har kommunen allerede fået brugsretten til skoven, og samtlige institutioner i Århus modtager inden længe et brev om arven, som altså kan bruges af alle.
Hvorfor Carl Holm har valgt at testamentere sin skov til kommunens børn og unge, må stå hen i det uvisse. Ifølge hans advokat Hanne Jensby ønsker Carl Holm ikke at tale med pressen om sit testamente.