Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 08
Folkeskolereform: Venstre byder pædagoger velkommen i skolen
Forhandlingerne om en reform af folkeskolen er så småt gået i gang. Venstre mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i skolen, og åbner op for at skrive dem ind i loven.
Af: Mikkel Kamp
Venstre er åben over for, at pædagoger skal skrives ind i folkeskoleloven. Sådan lyder meldingen fra landets største parti, inden forhandlingerne om en reform af folkeskolen for alvor går i gang.
»Vi har ikke drøftet det ved forhandlingsbordet, men jeg har talt med BUPL og ser seriøst på det. Først vil jeg dog have emnet belyst nærmere og finde ud af, hvilke konsekvenser det kan have at skrive pædagogerne ind i loven. De er jo allerede i folkeskolen,« siger partiets folkeskoleordfører Karen Ellemann.
Hun mener, at pædagoger spiller en væsentlig rolle i klasseværelserne.
»I allerhøjeste grad. Det er tydeligt at se, at pædagogernes faglige kompetencer er gode til at skabe et bedre læringsmiljø i skolen. Især i de yngre klasser indgår de i fælles­skaber og hjælper klassetrivslen, hvilket styrker indlæringen. Dygtige lærere og dygtige pædagoger er en stærk kombination,« siger Karen Ellemann.
Den holdning deler Venstre med regeringen, der har tiltænkt pædagoger en væsentlig rolle i den heldagsskole, man ønsker at indføre. Det kom blandt andet til udtryk i en kronik, som børne- og undervisningsminister Christine Antorini (S) i februar skrev sammen med BUPL’s formand, Henning Pedersen.
»Den ekstra tid i skolen skal give plads til, at skolen kan være mere motiverende,
legende, sjov og inspirerende. Fordi vi ved, at det styrker elevernes faglige niveau. Og her er pædagogernes kompetencer helt centrale. Pæda­gogerne skal ind i skolen på samtlige klassetrin, så der for eksempel kan arbejdes mere med leg og læring, motion og bevægelse og de sociale relationer,« stod der blandt andet.

Stadig optimistisk. BUPL-formanden ser optimistisk på udfaldet af de politiske forhandlinger.
»Det er absolut positivt, at der tegner sig et flertal for, at pædagogerne skrives ind i folkeskoleloven. Flere partier giver udtryk for en positiv vilje, og jeg håber, det lykkes at sikre bred enighed om, at både pædagogers og læreres faglighed skal være i folkeskolen,« siger Henning Pedersen og peger på, at netop kombinationen af faggruppernes kompetencer giver det bedste udbytte.
»Pædagogernes tilstedeværelse giver bedre mulighed for, at børnene kan lære på en anden måde, og de er med til at skabe bedre trivsel,« siger han.

Skeptiske partier. Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti, som begge er med i folkeskoleforliget, er mere skeptiske over for at skrive pædagogerne ind i loven. For begge partier hænger det blandt andet sammen med, at de er imod heldagsskolen, som pædagogerne er tiltænkt en rolle i.
Vivi Kier, børne- og undervisningsordfører for Det Konservative Folkeparti, anerkender dog pædagogers arbejde i skolen.
»Helt overordnet har pædagoger vigtige færdigheder, og de har en rolle at spille – også i skolen. På mange skoler er der et fantastisk samarbejde mellem lærere og pædagoger,« siger hun.