Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2019 Nr.: 08 Børn&Unge som e-paper
Kære nye regering: Forældre kræver kvalitet
Af: Trine Vinther Larsen
Et loft over antal børn per pædagog i daginstitutioner og et ønske om bedre kvalitet
i daginstitutioner. Det er to utvetydige krav til den nye regering.
Kravene kommer fra småbørnsforældre, som forud for folketingsvalget den 5. juni i en Epinionundersøgelse blev spurgt til deres holdning til normeringer i daginstitutioner, og om hvor vigtigt det var for dem at stemme på en folketingspolitiker, der vil forbedre vilkårene for børn i vuggestuer og børnehaver. I undersøgelsen, som er betalt af BUPL og FOA, svarer 93 procent af forældrene, at de er helt eller delvist enige i, at der skal loft over antal børn per pædagog. 92 procent af forældrene finder det vigtigt, at regeringen forbedrer kvaliteten. For 79 procent af forældrene er det afgørende for
dem at stemme på en kandidat, der arbejder for netop det. Forældrenes krav vækker glæde i BUPL, som længe har krævet minimumsnormeringer i dagtilbud.

»Efter mange års nedskæringer er hverdagen for børn og voksne i daginstitutionerne nu så presset, at forældrene kræver, at politikerne tager ansvar og løfter normeringerne,« siger formand Elisa Rimpler.