Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2002 Nr.: 10
BUPL har modtaget en stafet
BUPL modtager en stafet fra Nævnet for Etnisk Ligestilling og har derved forpligtet sig til at fremme integrationen og ligestillingen mellem etniske grupper på daginstitutionsområdet. BUPL vil sætte fokus på arbejdet med de tosprogede børn og deres familier, integration i klubberne og på samarbejdet i de institutioner, hvor personalet har forskellig etnisk baggrund
Af: Vibeke Bye Jensen
I 2002 har BUPL forpligtet sig til at sætte fokus på og fremme etnisk ligestilling og integration af udlændinge på institutionsområdet. Det sker, fordi BUPL - sammen med en række andre organisationer, foreninger og virksomheder - har accepteret at modtage en såkaldt stafet fra Nævnet for Etnisk Ligestilling. Stafetten har været på rundtur siden 1999, og formålet er at mobilisere brede dele af den danske befolkning i arbejdet for at modvirke diskrimination og at fremme etnisk
ligestilling. Ideen er, at det arbejde
lykkes bedst, hvis man gør en konkret indsats, der hvor man arbejder.
Selve stafetten gives officielt videre til blandt andre BUPL ved en konference 18. marts i Odense. Men BUPL er klar med en handleplan for, hvilke initiativer forbundet vil tage for at udfylde stafettens formål. Planen vil blive fremlagt på konferencen.
Formand Bente Sorgenfrey er glad for, at BUPL har fået stafetten, fordi det især med den nye regerings stramninger på udlændingeområdet er vigtigt at støtte initiativer, der sætter fokus på de problemer, der er i integrationen. For BUPL handler det især om de vanskeligheder, der kan være i arbejdet med de tosprogede børn og deres forældre.
»Nu har man jo nedlagt uc2 (Udviklingscentret for undervisning og uddannelse af tosprogede børn, unge og voksne, red.), som har samlet meget viden om tosprogede børn, hvilket pædagogerne har kunnet trække på. Derfor vil vi gerne være med til at sætte fokus på, at de tosprogede stadig er der, og at vi skal have mulighed for at arbejde kvalificeret med dem i daginstitutionerne. Desuden oplever vi også, at det kan være svært for nogle pædagoger at takle flygtninge- og indvandrerforældrene, og derfor vil vi gerne lave en særlig indsats på det område,« siger hun.

Vi er alle anderledes. BUPL har - udover fortsat at støtte det store arbejde med sprogindlæring og integration af de tosprogede småbørn i institutionerne - valgt at ville arbejde med forældresamarbejdet omkring flygtninge- og indvandrerforældrene og med integration i klubberne. Samt med personalesamarbejde i de mange
institutioner, hvor personalet har mange forskellige etniske baggrunde.
Mange pædagoger gør i det daglige en stor indsats for at lære småbørnene dansk i børnehaverne og de integrerede institutioner. Samtidig er det ofte i daginstitutioner, at børn og familier første gang møder det danske samfund og danskerne. Derfor er det ofte her, at integrationen begynder. Dette arbejde har BUPL netop understøttet med udgivelsen af pjecen "Vi er alle sammen anderledes", men fokus på det vigtige arbejde ude i institutionerne vil selvfølgelig fortsætte.
Samarbejdet med de tosprogede børns forældre kan imidlertid mange steder støde på vanskeligheder, som pædagogerne kan have svært ved at takle. Mange forældre forstår ikke de pædagogiske valg, der træffes. For eksempel er det svært for mange at forstå vigtigheden af leg og at forstå et begreb som kompetencebarnet. Der vil derfor blive udarbejdet to idéhæfter. Den ene er en "pegebog", der fortæller om hverdagen i institutionerne, herunder aflevering, spisning og udeleg og være med til at lette kommunikationen mellem forældre og pædagoger. Det andet er et idéhæfte om, hvordan pædagoger kan arbejde med at inddrage forældre til børn med anden etnisk baggrund i institutionens arbejde generelt og i forældrebestyrelserne.
På klubområdet vil BUPL udarbejde en pjece, der med inspiration i den føromtalte pjece for småbørnsområdet vil sætte fokus på, hvad klubberne har at tilbyde de almindelige etniske unge. Desuden vil der i løbet af foråret komme en artikelsamling "De udfordrende unge" om arbejdet med de udsatte unge.
BUPL er vidende om, at samarbejdet i de institutioner, hvor der arbejder personale med mange forskellige etniske baggrunde, ikke altid forløber gnidningsløst. Kerneopgaven - opdragelse og socialisering - opfattes ofte forskelligt af ansatte med forskellig kulturel baggrund, og problemerne opstår, fordi disse opgaver er meget tæt forbundet med egen opdragelse, skolegang og overbevisninger om et godt barneliv. BUPL's personalepolitiske spil vil få tilført en ekstra brik om mangfoldighed i personalepolitikken, desuden vil BUPL's blad til lederne, "Ledetråden", beskæftige sig med emnet.
Udover BUPL har følgende modtaget stafetten i 2002: Skole og Samfund, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Esbjerg Højskole, Ballerup Kommune, AOF, Journalisten, Connex Transport, Novo Nordisk og Hovedstadens Sygehusfællesskab.