Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2015 Nr.: 12 Børn&Unge som e-paper
BUPL MENER: Jeg hører mange bekymrede stemmer
I en tid med faldende børnetal og kommunale besparelser kan fremtiden tegne noget dyster. Men optaget af de mange studerende er ikke baseret på rene tilfældigheder.
Af: Lasse Bjerg Jørgensen hovedkasserer og faglig sekretær
Et minut over midnat 30. juli fik 5.163 ansøgere besked om, at de var optaget på pædagoguddannelsen. 7.205 havde søgt uddannelsen som deres første prioritet, så et par tusinde ansøgere blev godt skuffet den nat.
Endnu en gang er pædagoguddannelsen den mest søgte mellemlange videregående uddannelse, og der er al mulig grund til at byde de optagne pædagogstuderende velkommen på studiet. Forhåbentlig vil de næste tre et halvt år opfylde deres studiedrømme.
Men jeg hører også bekymrede stemmer fra uddannede pædagoger, der sætter spørgsmålstegn ved, om der virkelig er plads til så mange nye pædagoger på arbejdsmarkedet. For det er jo hvert eneste år, at pædagoguddannelsen er landets største, både målt på antallet af ansøgere og antallet af optagne.
Jeg kan godt forstå bekymringen. I en tid med faldende børnetal og kommunale besparelser kan fremtiden tegne noget dyster.
Men optaget af de mange studerende er ikke baseret på rene tilfældigheder. Det sker på baggrund af kommunernes behov for arbejdskraft i fremtiden. Det behov regner kommunerne ud og melder – i samråd med BUPL – tallene ind til Uddannelsesstyrelsen. De lokale beregninger, som er kernen i de tal, der meldes ind, bygger på de enkelte kommuners børnetal, på, hvor mange pædagoger kommunerne forventer, der skal på efterløn og pension, samt på, hvordan situationen i øvrigt er på det pædagogiske arbejdsmarked. Der er ingen tvivl om, at der er brug for at raffinere og udvikle selve udregningsmetoden, hvilket vi hele tiden pointerer over for ministeriet. Men foreløbig er det den bedste metode, vi har, og den rammer også nogenlunde rigtigt.
Arbejdsløsheden blandt pædagoger ligger på 4,7 procent, og selvom det kan være svært for nyuddannede pædagoger at få job lige efter endt uddannelse, så er der brug for de mange nyuddannede. Også selvom mange af dem går ledige en rum tid efter at have fået uddannelsen.
Der er stor geografisk forskel på, hvor let eller svært det er at få et job som nyuddannet pædagog. I de store byer er det nemmere at komme ind på arbejdsmarkedet, mens det i tyndtbefolkede egne kan være rigtigt svært. Og det er et faktum, man skal forholde sig til som nyuddannet. Men på landsplan er der plads til de mange nye nyuddannede, som kommer ud med nyt liv og energi til dagtilbud, SFO’er, skoler, klubber m.m.
Det er dog klart, at jobsituationen unægteligt havde set bedre ud, hvis spareiveren på børneområdet havde været mindre, og hvis kommunerne havde brugt de ekstra midler, som Folketinget har bevilget til området.
Det skal ikke forhindre os i at byde de mange kommende og nye kolleger hjertelig velkommen. At gøre en forskel i det enkelte barns eller den enkelte unges liv er noget af det største, man kan opleve som pædagog. Så selvom området er presset, er det en fantastisk profession.
Velkommen i fællesskabet.