Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2009 Nr.: 23
Børnepsykiatri; Privathospitaler har øget ventetid
Børn og unge med autisme, ADHD eller spiseforstyrrelser må stadig vente i over to måneder på behandling og udredning. Ventetiden på privathospitalerne er røget i vejret, efter at behandlings­garantien trådte i kraft 1. januar.
Af: Gitte Rebsdorf
Børn og unge med diagnoser som OCD, ADHD eller autisme må stadig vente over to måneder på at få hjælp. Siden 1. januar har de ellers haft ret til behandling inden for to måneder på en børnepsykiatrisk afdeling. Hvis ikke, skal de henvises til behandling på private klinikker og hospitaler.
Men privathospitalerne kan ikke følge med efterspørgslen og melder nu om øget ventetid. Privathospitalet Hejmdal på Frederiksberg i København er oppe på en ventetid på fire måneder for unge og tre måneder for børn. Det oplyser klinikchef og overlæge Torsten Warrer.
"Da vi startede, havde vi et mål om maksimalt en måneds ventetid. Men vi har fået langt flere patienter end ventet, så derfor har vi længere ventetid end forudset," siger han.
Privathospitalet, som åbnede i maj 2008, har i perioden fra oktober 2008 til juni 2009 haft 372 børn og unge, som er blevet henvist fra det offentlige sygehusvæsen. Dertil kommer knap 200 børn, som er kommet til, fordi deres forældre har en sundhedsforsikring, eller fordi de selv betaler.

Udvider. Søgningen til det nystartede privathospital er så stor, at der er behov for at udvide, så der bliver mere plads til patienter og personale. I forvejen råder hospitalet over 600 kvadratmeter, men fra november bliver de suppleret med yderligere 300 kvadratmeter fra en tilstødende bygning. Samtidig er antallet af ansatte steget fra 4 til 18 ansatte.
Der findes kun ganske få privathospitaler til børn med psykiske lidelser. På Vejlefjord, som lancerede en børneafdeling 1. september sidste år, er ventetiden også langt over den garanti på to måneder, som folketingspolitikerne har udstukket. Inden for de seneste fem måneder har børnehospitalet haft en ventetid på cirka fire måneder. Fungerende leder af det nystartede hospital, Pia Hansen, mener dog, at den øgede ventetid hænger sammen med begyndervanskeligheder og besværlige arbejdsgange mellem det private og det offentlige.
"Regionerne har forskellige arbejdsgange, og der har været divergerende opfattelser af sagsgange og procedurer. Men jeg forventer, at samarbejdet om henvisninger vil være mere præcist i fremtiden. Derefter forventer vi at kunne få ventetiden ned," siger Pia Hansen.

Var advaret. At der nu også er lang ventetid på privathospitalerne er næppe overraskende. Da et flertal i Folketinget besluttede at indføre en behandlingsgaranti for børn og unge med psykiske lidelser, blev der advaret fra flere sider. Frygten var, at behandlingsgarantien ville dræne det offentlige sygehusvæsen for ressourcer. Formanden for regionernes social- og psykiatriudvalg, Bent Normann Olsen (S), sagde til Nordjyske Stiftstidende, at regionerne ikke havde en chance for at opfylde retten til behandling.
Den lange ventetid hænger sammen med, at der er mangel på personale, herunder i særdeleshed på psykiatere. Og det problem bliver ikke løst ved at indføre en behandlingsgaranti. Det vil blot få nogle psykiatere til at søge over i den private sektor, og det er netop, hvad der er sket i Region Hovedstaden. Klinikchef Torsten Warrer har tidligere været ansat på Bispebjerg Hospital.
"Privathospitalerne udfører et udmærket stykke arbejde. Personalet kommer i mange tilfælde fra os selv," siger psykiatridirektør i Region Hovedstaden, Martin Lund.
Martin Lund fremhæver, at det til en vis grad er lykkedes at bringe ventelisten ned i det offentlige. Tal, som Danske Regioner offentliggjorde først på sommeren, viser, at antallet af børn på venteliste fra 2008 til marts 2009 er faldet fra 2887 til 2513.

Det hænger blandt andet sammen med mere effektive arbejdsgange, mener Martin Lund.
"Vi har gennemgået vores rutiner og set på, hvordan vi organiserer hele udredningsopgaven. Den var tidligere sammenblandet med andre opgaver, men nu har vi indført et udredningsteam, som kan koncentrere sig om opgaven. Og det får arbejdet til at forløbe hurtigere," siger Martin Lund.

Behandlingsgarantien kort fortalt
• Flere og flere børn får diagnoser som OCD eller ADHD. Antallet af børn, der henvises til psykiatrisk behandling, er siden midten af 1990'erne steget med over 150 procent.
• I en årrække har der været meget lange ventelister til såvel udredning som behandling af børn. 1. marts 2009 ventede 2513 børn og unge på behandling eller undersøgelse.
• Med virkning fra 1. august 2008 har alle børn under 19 år, der er henvist til en børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, ret til udredning inden for to måneder, efter at de er blevet henvist til afdelingen.
• Udredningsretten er 1. januar 2009 blevet fulgt op af en ret til behandling inden for to måneder efter endt udredning. Hvis ikke det offentlige kan tilbyde det, har børn og unge ret til privat behandling.

Kilde Danske Regioner, Nordjyske Stiftstidende