Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2013 Nr.: 07
TEMA. SOCIAL DUMPING: Hvad er arbejdsklausuler?
Af: Peter Andersen
Reglerne om arbejdsklausuler er nedfældet i den internationale arbejdsorganisation ILO’s konvention nummer 94, som Danmark har underskrevet. Det betyder, at staten altid har arbejdsklausuler i sine udbud, mens det til gengæld er frivilligt for kommunerne.
En arbejdsklausul betyder, at danske løn- og arbejdsvilkår skal være gældende, når det offentlige sender en opgave i udbud. Men det offentlige må ikke stille krav om, at man skal følge en bestemt overenskomst. Der må kun stilles krav om, at løn og arbejdsvilkår følger danske standarder.
Det er ikke ulovligt at lønne med 60 kroner i timen eller mindre, da Danmark ikke lovgiver om lønforhold. Kommuner, der benytter sig af arbejdsklausuler i deres udbud, påtager sig alene et moralsk og politisk ansvar. De kan ikke dømmes, hvis en virksomhed eller en underleverandør alligevel udbetaler dumpingløn.

Hvor mange kommuner bruger arbejdsklausuler?
67 af landets 98 kommuner bruger arbejdsklausuler i et eller andet omfang
35 kommuner bruger altid arbejdsklausuler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver.
24 kommuner bruger nogle gange arbejdsklausuler ved udbud af bygge- og anlægsopgaver.
51 kommuner bruger arbejdsklausuler ved andre udbud, for eksempel rengøring.
Kilder: Beskæftigelsesministeriet og Fagbladet 3F.

Køge Kommune: ISS må kun bruge egne folk
Da ISS for to år siden overtog rengøringen i alle Køge Kommunes institutioner og skoler, blev der indføjet en klausul i kontrakten om, at selskabet kun må bruge deres egne medarbejdere. Kommunen vil sikre, at der bliver gjort ordentligt rent, og at løn- og arbejdsvilkår lever op til dansk standard.
»De har lov til at bruge folk udefra til special­opgaver, eller hvis de har meget sygdom eller skal gøre hovedrent. Men så skal de folk, som de hyrer, godkendes af kommunen først,« fortæller Torben Hansen.
Han er ansat som controller i Køge Kommune og skal kontrollere, om ISS lever op til den kontrakt, der er indgået. Hans arbejde består typisk i at tage på uanmeldt besøg i børnehaver, vuggestuer, skoler og andre institutioner uden for normal åbningstid.
»Kommunen sparer penge på at udlicitere rengøringen samlet til ISS. En del af den besparelse er brugt på at ansætte mig. Jeg har lokalkendskab, kender branchen og ved, hvor jeg skal kigge efter svagheder,« siger Torben Hansen.
Hidtil har svaghederne alene været af rengøringsteknisk karakter. Der har ikke været noget at udsætte på arbejdsforholdene, understreger controlleren, som pædagogerne kan støde på efter lukketid.