Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2016 Nr.: 11 Børn&Unge som e-paper
TEMA: PÆDAGOGER I SKOLEN. Pædagoger og lærere på kursus. Vi løfter opgaven sammen
Skolepædagogerne i Tårnby har været på kursus for at få bedre greb om rollen i skolen. Men de har haft både lærere og leder med for at sikre, at alle kender deres opgaver og udfordringer.
Af: Steffen Hagemann
Kun 44 procent af pædagogerne i skolen har deltaget i efter-/videreuddannelse inden for de seneste to år, viser undersøgelsen ’Pædagogen i folkeskolen’, som BUPL har gennemført. I Tårnby Kommune har man sat fokus på efteruddannelse ved at sende skolepædagogerne på kursus sammen med lærerne. På to af i alt seks kursusgange har de lærere, som pædagogerne arbejder sammen med, deltaget. Samtidig har den pædagogiske leder også været med på to af dagene.
Det har været helt oplagt at have flere faggrupper med på kursus, forklarer Lene Maltzahn, lektor på professionshøjskolen UCC og underviser på kurset i Tårnby.
»Lærerne skal med, fordi det er en opgave, der skal løftes i samarbejde. Og når lederen er med, giver det organisatorisk understøttelse af det samarbejde og den opgave, der skal løftes,« siger hun.
Pædagogerne har valgt indholdet af kursusforløbet. Temaerne har primært været motivation, læringsmiljø og relationskompetence.
»Det er jo en god præmis, at de selv siger, hvad de har brug for at vide noget om, og så er indholdet skruet sammen efter det,« siger Lene Maltzahn.
Men kursusforløbet har også vist, at mange pædagoger stadig ikke har fundet sig helt til rette i skolen.
»Det er stadig til forhandling, hvad der er deres opgave og rolle, kan man roligt sige. På kurset har pædagogerne præciseret deres opgave i skolen, for hvis de ikke kan se opgaven, er det svært at få rollen til at tage form,« siger Lene Maltzahn.
Hun fortæller, at en del pædagoger på kurset ikke var afklarede med, hvad de konkret skulle i skolen, hvordan de skulle samarbejde med læreren, hvordan de organisatoriske rammer for samarbejdet var, hvem der havde hvilket ansvar, og hvor grænsen mellem pædagogen og lærerens arbejde gik.
Som et led i kurset skulle pædagogerne afprøve de faglige temaer, der blev arbejdet med, i deres egen praksis, for eksempel gennem observationer, praksisfortællinger eller aktionslæring.

Fantastisk samarbejde. For pædagog Bente Ellebye, der har 11 timer om ugen i en 2. klasse på Nordregårdsskolen, har kurset været givende.
»Især de sidste to gange har været rigtig gode. De har samlet nogle tråde. Der er kommet mere fokus på, hvad vi skal sammen, læreren og jeg,« siger hun.
Hun understreger, at samarbejdet med læreren, Lina Sønderkær, i forvejen var helt fantastisk.
»Jeg kan næsten ikke få armene ned, når jeg samarbejder med Lina Sønderkær og det team, vi er i,« siger hun.
Lina Sønderkær har været åben over for de ting, Bente Ellebye foreslår.
»Jeg har selv skullet udfylde min rolle, men jeg har også fået lov til det. Men nogle gange har jeg også brug for at få at vide, at ’jeg har brug for, at du gør sådan’,« siger Bente Ellebye, der glæder sig over, at pædagog og lærer er enige om, hvor vigtig børnenes trivsel er.

For børnenes skyld. Bente Ellebyes pædagogiske leder, Claus Oemig, har været på kurset en enkelt dag. Og diskussionerne har skærpet hans pædagogiske fokus.
»Vi skal passe på, at vi ikke ryger i, at det hele bliver mål- og resultatorienteret. Vi skal huske, at vi er der for børnenes skyld, og vi skal have dem ud og fungere i samfundet,« siger han og understreger, at for ham er det ikke vigtigt, at der er et mål om, at barnet har lært en ny regnemetode i matematik om tre måneder.
»Det er barnet, mennesket, der er det vigtige. Det skal vi holde fast i som pædagoger. Det er der, vores styrke skal være, og der, vores indbydelse til samarbejde med lærerne skal være,« siger Claus Oemig og tilføjer, at det kan være svært at finde plads til pædagogernes faglighed i skolen.
»Pædagogens rolle bliver ændret, når vi kommer ind i skolen. Men vi skal være varsomme med vores profession, så vi ikke bliver små minilærere. Men man falder i,« siger han. »Der er en grund til, at vi blev pædagoger. Lærerne skal noget andet,« tilføjer Bente Ellebye.