Søg Alle årgange Facebook BUPL.dk
År: 2014 Nr.: 21
Støj og snavs. Børn klager over dårligt indeklima
SFO-børn er ikke tilfredse med støjniveauet og rengøringen i deres institution. Tag børnenes vurderinger alvorligt, lyder det fra både forældre og BUPL.
Af: Rikke Gundersen
For meget støj, snavs og dårlige toiletter. Det præger ifølge børnene mange fritidshjem og SFO'er. Lidt over halvdelen mener, at der ofte er for meget støj og nogle gange beskidt i deres fritidshjem. Hver fjerde synes ikke, at toiletterne er i orden.
Det viser en undersøgelse fra Dansk Center for Undervisningsmiljø, som ca. 1.400 børn har deltaget i.
Børnene er heller ikke fuldt tilfredse med temperaturen. Mere end hvert femte barn siger, at der ofte er for varmt, mens hver ottende udtrykker, at der ofte er for koldt.
Professor og indeklimaforsker Geo Clausen fra DTU mener ikke, at børnene overdriver, tværtimod.
»Der er mange andre ting, som fylder i børnenes verden, så jeg tror, de er mere tilgivne og underdriver. Som voksne er vi meget mere ­bevidste om de lokaler, vi befinder os i. Det er også os voksne, som placerer børnene i lokalerne, så det er vores ansvar, at de er i orden,« siger Geo Clausen og peger på, at de larmende børn og skiftende temperaturer kan gøre både børn og voksne trætte og ukoncentrerede.
»I det omfang, der skal foregå ­læring, går det ud over den. Men bare det, at de bliver trætte og får ondt i hovedet, er slemt nok til, at vi burde gøre noget ved det,« siger han.

Tag børnene alvorligt. Både BUPL og Forældrenes Landsforening (FOLA) mener, at institutionerne og kommunerne burde tage de unges tilkendegivelser alvorligt.
»Når børnene har lavet denne vurdering af deres SFO’er og fritidshjem, så kalder det på, at arbejdsmarkedets parter går sammen med forældrene og kigger på, hvor stort problemet er, og hvad man kan gøre ved det,« siger Mette Aagaard Larsen, faglig sekretær i BUPL.
»Der er ingen tvivl om, at der på mange fritidshjem og SFO’er er for meget støj. Støjproblematikken er noget, vi hører om fra pædagogernes side. Børn og voksne kan få høreskader. Selvfølgelig skal børn have lov til at larme og lege, men så skal vi som samfund sørge for, at institutionerne er bedst muligt indrettet til at imødegå problemerne,« siger hun.
Mette Aagaard Larsen hæfter sig også ved de beskidte lokaler.
»Det er dybt problematisk. Vi snakker om, at det er vigtigt at få nedbragt de offentligt ansattes sygefravær, men hvis vi rent faktisk går i institutioner, som ikke er ordentlig rene, så kan det være svært,« siger hun.

Forældre har ansvar. At børnene lægger mærke til de problematiske forhold, viser ifølge FOLA's formand, Dorthe Boe Danbjerg, at det betyder noget for børnene.
»Det påvirker deres opfattelse af at være på fritidshjem. Man kan gøre meget med pædagogiske og sjove aktiviteter, men man ved fra forskningen, at rummet har betydning for børnenes trivsel og udvikling,« siger hun.
Der skal være budget til at gøre ordentligt rent og lave de rigtige indeklimaforanstaltninger, men forældrene har også et ansvar, påpeger formanden.
»Som forældre har vi et ansvar for at opdrage vores børn til at have nogle ordenlige toiletvaner. Når man har vasket hænder, sørger man for eksempel for, at håndvasken ikke er mudret til. Og så skal vi lære dem at rydde op efter sig selv,« siger Dorthe Boe Danbjerg.
Geo Clausen forklarer, at det ikke er nogen raketteknologi, der skal til for at løse temperatur- og støjproblemerne.
»Det er ikke vanskeligt at ventilere i en SFO, men det er tilsyneladende ikke blevet prioriteret ordentligt i en årrække. Ligeledes kan man regulere de akustiske forhold i lokalerne ved absorberende måtter for at mindske støjgenerne. Men derudover er det også et adfærdsspørgsmål, hvor børnene skal lære ikke at støje så meget,« siger han.


Højere snak giver støjproblemer
Højtsnakkende børn er en af årsagerne til, at SFO-børn oplever støjgener, vurderer pædagog Gitte Sonne. Hun er selv gået hjem med hovedpine flere gange.

Pædagog Gitte Sonne har ligesom mange andre pædagoger prøvet at gå hjem fra arbejde med hovedpine flere gange. Så hun kan godt forstå, at mange af børnene i en række fritidshjem og SFO’er mener, at der ofte er for meget støj.
»Jeg oplever også, der er støj. Der er forskel på sommer og vinter. Det er værre, når det er vinter, for der er flere, der er inde. Samtidig bliver vi færre og færre voksne i forhold til antallet af børn, hvilket betyder, at vi har mindre mulighed for at gå fra og lave nogle aktiviteter med børnene,« siger Gitte Sonne, som arbejder i SFO Himmelev ved Roskilde, hvor hun også er arbejdsmiljø­repræsentant.
Hun har gennem sine mange år som pædagog oplevet, at børn taler højere og højere.
»Det er noget vi arbejder med, men det er svært at komme til livs. Vi har fået sat støjplader op i loftet og haft et lydøre, som skal rette børnenes opmærksomhed på at larme mindre,« siger hun.

Giver børnene muligheder. Leder Helle Ernst fortæller, at SFO’en har særligt fokus i pædagogikken for at forebygge støj.
»Vi møder barnet, hvor det er udviklingsmæssigt og stiller krav. Vi lærer dem at lytte og tale i stedet for at råbe og skrige. De skal have en forståelse for, at de er en del af en større sammenhæng og derfor har et med­ansvar for helheden,« siger hun.
I SFO Himmelev arbejder de med pædagogik i øjenhøjde for at sikre at trænge bedst igennem til børnene.
«Vi står ikke på afstand og råber til børnene, at de skal lade være med at råbe. I stedet for begrænsninger, giver vi dem muligheder. Pædagogerne skal være på forkant med børnene og kunne trække dem over i andre aktiviteter, så de kommer væk fra deres støjende adfærd,« siger Helle Ernst.